Koronawirus - Informacje dla Pacjentów

Post image

Pod koniec roku 2019 w chińskim mieście Wuhan pojawił się nowy wirus z rodziny koronawirusów 2019-nCoV, który przenosi się podobnie jak grypa (drogą kropelkową), powoduje również zwykle podobne objawy, może jednak doprowadzić do zapalenia płuc, a także do ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej.

Klasyczne objawy zakażenia nowym koronawirusem to wysoka temperatura ciała – powyżej 38 stopni C, kaszel oraz duszności. Jednakże należy podkreślić, iż u 80% zarażonych przebieg jest skąpoobjawowy (niewysoka temperatura, kaszel o niewielkim nasileniu, katar, uczucie zmęczenia, osłabienia, niewielkie bóle mięśniowe). Przebieg bezobjawowy dotyczy głównie dzieci. Nawet wtedy osoba może być źródłem zakażenia dla innych.

Obecnie, w okresie ogłoszonej przez WHO pandemii, najcenniejsze wskazówki dla pacjentów, to:

 • przestrzeganie zasad higieny
 • minimalizacja niekoniecznych kontaktów międzyludzkich, zostań w domu, jeśli możesz,
 • kontakt z lekarzem telefoniczny- lecz się systematycznie, jeśli to możliwe zdalnie!!!
 • przestrzegaj wytycznych postępowania/algorytmów


WAŻNE INFORMACJE JESIEŃ 2020


Szczepienia p/grypie

W dobie ogromnych trudności związanych z ograniczonym znacznie dostępem do szczepionek p/grypie, obecnie CMP realizuje szczepienia dla osób z grup podwyższonego ryzyka (do wyczerpania zapasów). Należą do nich:

 • Osoby powyżej 65 rż
 • Kobiety w ciąży
 • Dzieci do 5rż (to nie dotyczy zakładów pracy)
 • Oraz osoby z chorobami przewlekłymi.

Choroby przewlekłe to np. –  niewydolność układu oddechowego, astma oskrzelowa, POChP, niewydolność krążenia, zakażenie HIV, oraz inne zaburzenia odporności, zaburzenia autoimmunologiczne, choroba wieńcowa, niewydolność nerek, nowotwory, przewlekłe poważne choroby, choroby metaboliczne (cukrzyca), choroby neurologiczne.

Informujemy, iż dbając o naszych Pacjentów, CMP podpisało umowy z miastem stołecznym Warszawa, celem realizacji bezpłatnych szczepień w grupach pacjentów powyżej 65rż, dla kobiet w ciąży i dzieci. Niestety możliwości obecne są ograniczone dostępem do szczepionek.

Dodatkowo informujemy, iż każdy pacjent, który przyjdzie do CMP z własna szczepionką (prawidłowo przechowywaną, transportowana i w prawidłowym stanie) i będzie po konsultacji przedszczepiennej zakwalifikowany do szczepienia, będzie zaszczepiony.


Świadczenie usług medycznych - zmiany

Lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta nadal przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego (wizyta stacjonarna) lub  w formie teleporady.

Dzieci do 2rż w przypadku infekcji, gorączki, lekarz bada osobiście, po stwierdzeniu takiej potrzeby w trakcie telekonsultacji.

Oczywiście w przypadku, gdy konieczna jest tylko analiza wyników badań dodatkowych czy powtórzenie recepty lub skierowanie - nie ma potrzeby by narażać pacjenta na niepotrzebną wizytę stacjonarną i świadczenie dla dziecka do 2 rż może odbyć się nadal w drodze telekonsultacji.


Zlecenie testu PCR

Lekarz POZ zleca wykonanie testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (w sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta a ocena zdrowia może być wykonana w trakcie telekonsultacji lub wizyty stacjonarnej, natomiast w przypadku dziecka do 2rż- tylko w trakcie wizyty stacjonarnej.

Dodatkowo informujemy, że jeśli lekarz POZ zleci pacjentowi z deklaracją NFZ test PCR (uzasadniony klinicznie) - taki test jest dla pacjenta bezpłatny.

Lista punktów wykonujących testy.

Pacjent kierowany na test: Od dnia następującego po dniu skierowania na wykonanie testu- AUTOMATYCZNIE- rozpoczyna kwarantannę. Może opuścić  dom- tylko jeśli udaje się na wykonanie testu PCR.

Kwarantanna trwa 10 dni. Pacjent nie otrzymuje decyzji inspekcji sanitarnej.


Izolacja

Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, zależnie od stanu pacjenta, lekarz kieruje pacjenta do odbycia izolacji/ izolacji w warunkach domowych albo szpitala w przypadku takiej konieczności.

Lekarz może nałożyć izolację i przedłuża izolację w razie takiej potrzeby.

Lekarz POZ: Obejmuje pacjenta opieką- telekonsultacje, w przypadku objawów u pacjenta lekarz wystawia L4, a jeśli wskazane przedłuża izolację.

Pacjent z dodatnim wynikiem testu PCR: Od dnia uzyskania wyniku pozytywnego testu zgłaszany jest przez lekarza POZ na izolację (zwykle przebywa w domu, ew. izolatorium lub w przypadku nasilonych objawów konieczna jest hospitalizacja).

WAŻNE! Od momentu zlecenia testu do czasu wyniku pacjent jest już na kwarantannie, która przechodzi w izolację. Na izolacji pacjent jest minimum 13 dni, licząc od dnia pozytywnego wyniku testu, izolacja może być przez lekarza przedłużana do czasu, gdy przez 3 dni pacjent nie ma objawów infekcji.

Pacjent nie otrzymuje decyzji inspekcji sanitarnej.


Kwarantanna

W przypadku kontaktu z pacjentem z dodatnim testem COVID - nakładana jest na osoby z bliskiego kontaktu - kwarantanna.

Lekarz POZ: gdy brak objawów - nie ma wskazań do wizyty u lekarza POZ (ani telekonsultacji)

Pacjent na kwarantannie (czas kwarantanny):

 • kwarantanna - 10 dni
 • kwarantanna dla osób ze wspólnego gospodarstwa domowego - czas 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą pacjent prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Przykład: Jedna osoba w rodzinie ma dodatni wynik Covid- ta osoba przebywa w izolacji (zwykle 13 dni). Do tego czasu dolicza się 7 dni, co razem daje minimum 20 dni kwarantanny dla osoby zamieszkującej z osobą w izolacji. Jeśli osoby zostaną od siebie odizolowane, nie będą ze sobą mieszkały, to kwarantanna dla osoby z bezpośredniego kontatku to tylko 10 dni od ostatniego kontaktu.
Kwarantanny, w przypadku osób o zawodzie medycznym, nie stosuje się pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego prze 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Brak wystawianej decyzji inspekcji sanitarnej.

WAŻNE! Nie ma obowiązku kwarantanny osób z „kontaktu z kontaktem”,  przykład: osobę zamieszkującą z osobą, która przebywa na kwarantannie, nie obowiązuje automatyczna kwarantanna, nawet jeśli osoby są rodziną (jeśli oczywiście osoba ta nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą chorą).

Szczegóły na stronie gov.pl - Wszystko co powinieneś wiedzieć o kwarantannie


Zasady ogólne

Centrum Medyczne CMP liczy na pełne zrozumienie i zastosowanie  się Pacjentów CMP do zasad:

 • Noszenie obowiązkowe maseczki,
 • Zachowanie dystansu pacjent-pacjent, pacjent- personel, jeśli to tylko możliwe,
 • Dezynfekcji rąk,
 • Wypełnienie ankiety.

Noszenie maseczek/utrzymanie dystansu= zwiększają szanse na ciągłość pracy oddziałów CMP. Możemy Wam pomagać, Was obsługiwać. Przy narażeniu naszego personelu- braki kadrowe mogą być zagrożeniem dla ciągłości świadczeń.

Przypominamy o:

 • Nie przychodzeniu, jeśli nie jest to konieczne, z osobą towarzyszącą,
 • Płatności kartą, jeśli możliwe.

Wypłata wynagrodzenia/zasiłku osobom na kwarantannie lub izolacji następuje na podstawie:

 • udostępnionej przez ZUS płatnikowi - zakładowi pracy informacji na specjalnej platformie
 • oświadczenia pacjenta potwierdzającego odbywanie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji - do złożenia przez pacjenta do zakładu pracy maksymalnie do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji.

Ważne telefony!


Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dostępną pod numerem: 800-190-590 (czynna całą dobę).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w celu ułatwienia kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii dwa numery telefonów: 223-107-936; 223-107-904, czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.15-15.15 oraz adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl 


Przydatne linki/ informacje!


Aktualne informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa

Lista stacji sanitarno-epidemiologicznych: Warszawa, Piaseczno, Łomianki

Bieżące informacje zamieszczane są na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Lista szpitali zakaźnych w Polsce

Bieżące informacje na stronie WHO (ENG)

Instrukcja dezynfekcji rąk - pobierz dokument


INFORMACJE WIOSNA 2020


koronawirus zalecenia centrum medyczne cmp