Wypełnienie glassjonomerem – długotrwałe

  • Data włączenia usługi do oferty CMP – 2021-08-06
  • Placówki CMP, w których usługa jest wykonywana – Piaseczno – Puławska
  • Opis usługi:

Glassjonomery to materiały stomatologiczne pełniące funkcję plomb lub kleju cementowego do mocowania koron czy mostów. Zaletą tego cementu jest plastyczność
i szczelne przyleganie do powierzchni zęba. W jego skład wchodzi szkło fluoro-glinowo-krzemowe oraz kwasy organiczne. Tego rodzaju plomby dają duże korzyści u osób podatnych na próchnicę, ponieważ zawierają w sobie właśnie fluor, który jest stopniowo uwalniany przez dłuższy czas. Zapewnia to długotrwałe hamowanie rozwoju płytki bakteryjnej na  powierzchni szkliwa.