USG neurologiczne

Data włączenia usługi do oferty CMP – 2022-05-26

Placówki CMP, w których usługa jest wykonywana – CMP Gocław, ul. Nagórskiego 1

Opis usługi:

  1. USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych TCCD

Badanie USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych w skrócie nazywane TCCD (Transcranial Color Coded Doppler) jest rodzajem badania USG, w którym ocenia się przepływ w tętnicach mózgowych. Wykonywane jest ono aparatem USG, na którym robi się również badanie USG tarczycy czy jamy brzusznej, ale z wykorzystaniem specjalnej głowicy i odpowiedniego oprogramowania. Ponieważ kości czaszki są słabo przezierne dla ultradźwięków, przy wykonywaniu badania wykorzystywane są naturalne okna akustyczne (w okolicach skroni) oraz naturalne otwory czaszki (otwór potyliczny wielki, oczodoły). Niestety u kilku procent osób kości w tych miejscach są zbyt grube i badanie jest niemożliwe do wykonania lub jest niepełne. Badanie tętnic wewnątrzczaszkowych powinno być poprzedzone oceną tętnic zewnątrzczaszkowych (szyjnych i kręgowych), ponieważ tętnice te łączą się ze sobą i przepływ w tętnicach mózgowia zależny jest od przepływu w tętnicach domózgowych. Z tego powodu najlepiej badania te wykonywać łącznie albo dostarczyć lekarzowi badanie USG Duplex tętnic szyjnych i kręgowych, już wcześniej wykonane.

Badając tętnice wewnątrzczaszkowe oceniamy tętnice tworzące koło Willisa (czyli główne naczynia tętnicze unaczyniające mózg – tętnice środkowe, przednie i tylne mózgu, tętnicę podstawną oraz końcowe odcinki tętnic szyjnych wewnętrznych i tętnic kręgowych). Nie ma możliwości oceny morfologicznej tętnic; mierzone są prędkości przepływu krwi i na tej podstawie szacowany jest ewentualny stopień ich zwężenia.

Badanie TCCD nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest to badanie bezbolesne, bezpieczne i może być wielokrotnie powtarzane bez ujemnego wpływu na zdrowie badanego w każdym wieku. Może być wykonywane także u kobiet w ciąży. W czasie badania, które trwa zwykle kilkanaście minut, pacjent leży na wznak. Wynik wydawany jest zaraz po zakończeniu badania.

Głównym wskazaniem do wykonania badania TCCD są choroby naczyń mózgowych, głównie obejmujące diagnostykę zwężeń tętnic mózgowych i końcowych odcinków tętnic szyjnych wewnętrznych, ocena obecności i wydolności krążenia obocznego przy zwężeniach tętnic szyjnych, a także monitorowanie skurczu naczyniowego (u chorych po przebyciu SAH – krwawienia podpajęczynówkowego). Pomocne bywa również w diagnostyce bólów głowy.

TCCD nie jest badaniem referencyjnym w diagnostyce tętniaków czy malformacji naczyniowych; jest to jedynie badanie uzupełniające.

Badanie wykonywane jest zgodnie ze standardami PTU i Sekcji Neurosonologii PTN. Aby je wykonać nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Niemniej aby ocena była pełna i przyniosła jak najwięcej informacji, zalecane jest posiadanie skierowania z zawartymi danymi klinicznymi.

2. USG Doppler tętnic skroniowych

Badanie USG tętnic skroniowych ocenia morfologię i przepływ w tętnicach skroniowych. Jest to badanie niezwykle istotne przy podejrzeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (którego najczęstszą manifestacją jest  zapalenie tętnicy skroniowej). Dzięki temu badaniu można postawić rozpoznanie olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic oraz monitorować proces leczenia.

Wskazaniem do wykonywania badania są bóle głowy w okolicy skroni, chromanie żuchwy, zaniewidzenie na jedno lub oboje oczu.

W przypadku podejrzenia zapalenia tętnicy skroniowej badanie USG należy wykonać jak najszybciej. W przypadku potwierdzenia rozpoznania olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic wskazane jest również wykonanie USG Duplex tętnic szyjnch i kręgowych.

Badanie USG tętnic skroniowych nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest to badanie bezbolesne, bezpieczne i może być wielokrotnie powtarzane bez ujemnego wpływu na zdrowie badanego w każdym wieku. Może być wykonywane także u kobiet w ciąży. W czasie badania, które trwa zwykle kilka minut, pacjent leży na wznak. Wynik wydawany jest zaraz po zakończeniu badania.

Aby je wykonać nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Niemniej aby ocena była pełna i przyniosła jak najwięcej informacji, zalecane jest posiadanie skierowania z zawartymi danymi klinicznymi.