Sesja neurolingwistyczna (NLP)

Placówki CMP, w których wykonywana jest usługa:

Good life, ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa

Opis usługi:

Neurolingwistyczne Programowanie jest metodą psychoterapii, polegająca na modyfikowaniu działania swojego umysłu, przeprogramowywaniu go, wdrażaniu nowych wzorców zachowań, myślenia. Innymi słowy chodzi o wywołanie pozytywnych zmian w postrzeganiu siebie samego, jak
i postrzeganiu innych osób, w tym także niektórych aspektów naszego życia. Zmiany te są możliwe poprzez naukę odpowiedniego użycia języka werbalnego, jako narzędzia komunikacji. Dzięki NLP Klient jest w stanie lepiej zrozumieć samego siebie, wartości, którymi kieruje się w życiu, wyuczone dotychczas strategie działania, które mają bezpośredni wpływ na jego zachowanie i komunikację
z otoczeniem.

Dodatkowym atutem metody jest nauka technik skutecznego wyrażania siebie, swoich przekonań, myśli, budowania lepszych relacji (zarówno tych osobistych, jak i biznesowych), a także nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Biorąc udział w sesjach neurolingwistycznych pod okiem naszego Specjalisty, macie Państwo niepowtarzalną okazję poznać techniki i narzędzia, służące lepszemu poznaniu samych siebie, udoskonaleniu swoich zachowań, nauce panowania nad emocjami, radzenia sobie ze stresem oraz skutecznej komunikacji.