Sesja hipnoterapeutyczna

Placówki CMP, w których wykonywana jest usługa:

Good life, ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa

Opis usługi:

 

Hipnoterapia jest to rodzaj psychoterapii, podczas której wykorzystywane są się techniki hipnotyczne, wspomagające proces leczenia bądź wspierające samorozwój. Ta forma terapii ma również solidne podstawy naukowe i z powodzeniem była stosowana przez wielu wybitnych psychoterapeutów. Techniki zastosowane podczas hipnoterapii umożliwiają bezpośrednią komunikację
z podświadomością, co z kolei pomaga w osiągnięciu głębokich i trwałych zmian, wpływających znacząco na poprawę jakości życia osób, uczestniczących w sesji. Zmiany te dotyczą zarówno sfery osobistej, jak i zawodowej. W czasie sesji dochodzi do tak zwanego „odpamiętnienia” wspomnień – co oznacza, że nabieramy do nich pewnego dystansu emocjonalnego.  Skuteczność terapii w obszarach takich jak poprawa samooceny, zwiększenie motywacji, pokonywanie własnych lęków, napięć lub pomoc w leczeniu uzależnień i zaburzeń snu sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na udział
w sesjach hipnoterapeutycznych. Wbrew powszechnej opinii, że osoba poddana hipnoterapii pozostaje odcięta od otaczającego świata, stan hipnotyczny wygląda zupełnie inaczej. Osoba, biorąca udział
w sesji zachowuje świadomość, wie co się z nią dzieje, gdyż stan hipnozy to nic innego jak stan głębokiego rozluźnienia i skupienia się na własnych odczuciach.