Opatrunek rany oparzeniowej i rany przewlekłej (owrzodzonej, zakażonej)

Data włączenia usługi do oferty CMP – 2022-07-06

Placówki CMP, w których usługa jest wykonywana – CMP Piaseczno, CMP Mariańska, CMP Wilanów

Opis usługi:

Opatrunek rany oparzeniowej

Corocznie poparzeniom ulega około 1% populacji. Najczęstszą przyczyną oparzeń jest oblanie gorącą cieczą, żrącymi środkami chemicznymi lub działanie pary wodnej. Rany oparzeniowe dzieli się ze względu na powierzchnię uszkodzenia tkanek na lekkie, średnie i ciężkie, natomiast ze względu głębokość uszkodzenia tkanek, rany klasyfikuje się w IV stopniej skali. Oparzenia III i IV stopnia zazwyczaj wymagają postępowania medycznego w warunkach szpitalnych. Niezależnie od stopnia oparzenia, rany oparzeniowe są podatne na zakażenia, dlatego ważną częścią terapii jest zarówno oczyszczanie rany jak również regularna wymiana opatrunku zabezpieczającego.

Opatrunek rany przewlekłej (owrzodzonej, zakażonej)

Rana przewlekła to taka, która nie przeszła schematycznego i terminowego procesu gojenia, który trwa powyżej 4-6 tygodni. Najczęściej są to odleżyny i owrzodzenia. Częstotliwość występowania ran przewlekłych wrasta wraz z wiekiem pacjenta. Dotykają one około 3% osób powyżej 60 roku życia i około 15% osób powyżej 75 roku życia. Leczenie ran przewlekłych to proces zazwyczaj kilkumiesięczny, przy czym zdarza się, że ich całkowite wygojenie nie jest możliwe. W terapii ran przewlekłych niezwykle istotne jest oczyszczanie rany z tkanek martwiczych oraz regularne stosowanie odpowiednio dobranych opatrunków.