Konsultacja psychiatryczna dziecięca

[Slideshow "zakres_usług" not found]

Placówki CMP, w których usługa jest wykonywana –Plutonu AK „Torpedy” 47, 02-495 Warszawa

Opis usługi:

Konsultacja psychiatryczna dziecięca- to konsultacja lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.

W CMP konsultacje prowadzone są w przychodni LUP Ursus, prowadzi je dr Katarzyna Sikora-Liwacz, która pracuje także w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

Lekarz zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem różnych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych z zachowaniami autoagresywnymi, ADHD oraz diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju.

Podczas konsultacji psychiatrycznej dziecięcej, lekarz koncentruje się na pracy z pacjentem i jego rodziną, uwzględnia wszystkie czynniki mogące pogorszyć i poprawić jego funkcjonowanie. Poza udzielaniem porad, lekarz odpowiada na każde pytanie pacjenta i jego opiekunów, wdraża odpowiednie leczenie, zaleca wsparcie psychologiczne, gdy jest to zasadne.

Pacjenci pierwszorazowi są zapisywani na wizytę godzinną, kolejna wizyta trwa pół godziny.