PNF

[Slideshow "rehabilitacja" not found]

Koncepcja PNF – Centrum Medyczne CMP

Od samego początku koncepcja PNF z pełnym sukcesem integrowała w sobie założenia współczesnych interwencji rehabilitacji neurologicznej. „Filozofia”, „zasady główne” wraz z spiralnymi ruchami nazywanymi „wzorcami” tworzą trzon PNF. Koncepcja PNF integruje wiedzę na temat nauczania motorycznegooraz pracę nad odzyskaniem funkcji poprzez powtarzanie nowo wyuczonych ruchów. Wszystkie aktywności w obrębie interwencji PNF skierowane są ku temu by pacjent osiągnął najwyższy poziom niezależności a jego ruchy były w pełni funkcjonalne (maksymalnie efektywne przy jednocześnie najmniejszym zużyciu energii).

mgr Damian Kapturski, Terapeuta IPNFA