Post image

NDT Bobath dla dorosłych w Centrum Medycznym CMP


Założenia teoretyczne oraz kluczowe aspekty praktyki klinicznej:


 • uzależnienie partycypacji pacjenta w życiu codziennym od jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń
 • organizacji ludzkich zachowań oraz kontroli motorycznej
 • konsekwencji urazu oraz jego wpływu na możliwość wykonywania ruchów
 • proces zdrowienia uwzględniając
 • zdolność reorganizacji układu nerwowego i mięśniowego
 • nauczanie motoryczne
 • rozumowanie klinicze oraz analiza ruchów
 • integracja mechanizmów kontroli postawy oraz ruchów ukierunkowanych na zadania
 • wykorzystanie bodźcowania sensorycznego oraz proprioreceptywnego
 • strategii postępowania
 • dokumentacji wyników terapii

Dlaczego warto:


Koncepcja NDT Bobath dla dorosłych jest koncepcją pracy 24 godzinnej. Oznacza to iż proces terapii nie kończy się po wyjściu z gabinetu. Terapeuta pomoże rodzinie pacjentowi zrozumieć teoretyczne podstawy problemów z jakimi boryka się on na co dzień, jak również wypracować strategie ułatwiające Wasze wspólne życie.