Metoda Mckenzie MDT w Centrum Medycznym CMP

Post image

Metoda McKenzie MDT to nie tylko ćwiczenia przeprostne. W swym najgłębszym sensie, McKenzie jest całościowym podejściem do terapii kręgosłupa opartym na zasadach oraz faktach które to jeśli zrozumiane oraz właściwie stosowane stają się bardzo skuteczne. Właściwie, najistotniejszym lecz jednocześnie najbardziej niedocenianym jest proces diagnozowania Metody McKenzie MDT.

Opis badania

    • Unikalne dla metody McKenzie jest dobrze zdefiniowanym algorytmem doprowadzającym do prostej klasyfikacji zaburzeń związanych z dysfunkcją kręgosłupa. Jest ono oparte na wytrwałym związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy historią zachowania się bólu, jak również odpowiedzi bólu na powtarzalne ruchy testujące, pozycje oraz aktywności wykonywane podczas badania.
Systematyczny postęp w zwiększaniu sił mechanicznych (przyczyna) wykorzystywany jest do wywołania odpowiedzi bólu (efekt) tak by monitorować zmiany w ruchach/funkcjach. W taki oto sposób, indywidualnie dla każdego pacjenta, bardzo szybko jesteśmy w stanie zidentyfikować za pomocą obiektywnych obserwacji leżącą u podłoża naturę problemu. Klasyfikacja bólów kręgosłupa zgodnie z McKenzie oparta jest na podziale pacjentów o podobnych objawach na podgrupy (syndromów) tak by określić właściwą im terapię.

Opis terapii

    • Terapia McKenzie w sposób wyjątkowy podkreśla edukację oraz aktywne uczestnictwo pacjenta w procesie terapii tak by obniżyć ból szybko, odtworzyć funkcję oraz niezależność, jednocześnie przy minimalnej liczbie wizyt w klinice. Jeśli problem ma bardziej złożoną naturę, procedury samo leczenie nie mogą być skutecznie prowadzone od początku. Jakkolwiek, certyfikowany terapeuta McKenzie będzie wiedzieć kiedy wdrożyć dodatkowe bardziej zaawansowane techniki do momentu aż pacjent będzie w stanie samodzielnie poradzić sobie wykonując przepisane zalecenia.
Ostatecznie, większość pacjentów jest w stanie z powodzeniem leczyć się samodzielnie, jeśli tylko wyposażymy ich w odpowiednią wiedzę oraz narzędzia. Zindywidualizowany program samo leczenia jest dopasowany do stylu życia pacjenta, dając mu kontrolę nad tym procesem by przebiegał on w sposób bezpieczny i efektywny.

Prewencja

    Pacjenci zdobywają niezwykle cenną wiedzę ucząc się samo leczenia obecnego problemu. Stosowanie tych umiejętności oraz kontrola zachowań zminimalizuje ryzyko wystąpienia nawrotu oraz pozwoli pacjentowi w sposób natychmiastowy poradzić sobie na wypadek wystąpienia objawów.