Medycyna Pracy w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Każdy pracownik podlega obowiązkowi wykonywania badań medycznych sprawdzających jego predyspozycje do pracy na określonym stanowisku. Wyróżniamy badania wstępne dla nowych pracowników, a także tych, którzy zmieniają stanowisko lub ochroncharakter wykonywanych czynności, badania okresowe i badania kontrolne. Ich przeprowadzaniem zajmuje się specjalnie powołana dziedzina – medycyna pracy – której zakres jest jednak znacznie szerszy.

Jej podstawowym zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników. Medycyna pracy dokonuje tego na wiele sposobów, choć większość osób ma z nią styczność tylko podczas obowiązkowych badań. Zakres specjalizacji obejmuje m.in.:

 • profilaktykę zdrowotną i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • ocenę zagrożeń zdrowotnych związanych z konkretnym miejscem pracy i zagrożeń środowiskowych,
 • określanie optymalnych warunków pracy (a także potrzebnego wyposażenia ochronnego),
 • wykrywanie i leczenie chorób zawodowych,
 • orzekanie o wpływie warunków pracy na stan zdrowia,
 • prowadzenie rehabilitacji pracowników i wiele innych.

Medycyna pracy jest bardzo obszerną dziedziną, a jej specjaliści wykazują się szeroką wiedzą z zakresu BHP, fizjologii i ergonomii pracy, epidemiologii, a także psychologii pracy. Zajmują się ponadto rozpoznawaniem i leczeniem wszystkich chorób i schorzeń, które mogą powstawać na skutek szkodliwych czynników, z którymi pacjent ma styczność w pracy. Schorzenia te dotyczą m.in.:

 • układu sercowo-naczyniowego,
 • układu oddechowego,
 • układu moczowego,
 • układu dokrewnego,
 • układu pokarmowego,
 • układu ruchu
 • układu nerwowego
 • narządów wzroku, słuchu i głosu.

Medycyna pracy ma do czynienia również z alergiami, chorobami zakaźnymi i schorzeniami hematologicznymi.

Medycyna pracy - kiedy udać się do specjalisty

Z medycyną pracy pierwszy kontakt mają pacjenci podejmujący zatrudnienie. Wówczas otrzymują od pracodawcy skierowanie na badania wstępne, podczas których specjalista wyklucza przeciwwskazania do pracy i wydaje zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu. Badanie obejmuje procedury profilaktyczne zależne od charakteru podejmowanej pracy. Zaświadczenie jest ważne przez określony czas, dlatego przed utratą ich mocy pracodawca powinien wysłać pracownika na badanie okresowe. Medycyna pracy przewiduje też badania kontrolne dla wszystkich tych, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż przez 30 dni. Ponadto konieczne może być przeprowadzenie po raz kolejny badań wstępnych w przypadku zmiany stanowiska lub zakresu wykonywanej pracy.

Medycyna pracy - nasza oferta

Medycyna Pracy w Centrum Medycznym CMP obejmuje wszystkie niezbędne badania, także laboratoryjne i procedury. Nasi specjaliści świadczą pełen zakres usług związanych z kontrolą predyspozycji do wykonywania określonych zadań i zawodów. Medycyna Pracy wydaje stosowne orzeczenia i zaświadczenia, a także przeprowadza konsultacje specjalistyczne z uwzględnieniem czynników szkodliwych wiążących się z wykonywaniem określonej pracy. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnych branż.