Badanie USG 3D i 4D w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Badanie USG 3D i 4D umożliwia obserwacje ruchów płodu, pracy serca oraz dostarcza wielu informacji niedostępnych w badaniach tradycyjnych. Obraz 3D jest wielopłaszczyznowy w efekcie daje trójwymiarowe zdjęcie dziecka natomiast obraz 4D umożliwia zobaczenie mimiki oraz ruchów kończyn dziecka. Badanie to pozwala na bliższe budowanie więzi między dzieckiem a rodzicami.

Zakres usług

  • USG 3D
  • USG 4D

Badanie USG umożliwia obserwację

  • wielkości i kształtu części ciała dziecka,
  • wielkości i kształtu narządów wewnętrznych,
  • umiejscowienia łożyska,
  • ilości wód płodowych
  • oceny przepływu krwi (badanie dopplerowskie) przez różne naczynia płodu i matki,
  • dostarczenia informacji o funkcji serca i łożyska