Badania kliniczne

Badania kliniczne w Centrum Medycznym CMP

Szanowni Pacjenci,

miło nam poinformować, że Centrum Medyczne CMP rozpoczęło współpracę z Ośrodkiem SOMED CCBR specjalizującym się w prowadzeniem badań klinicznych w wielu dziedzinach terapeutycznych.

Co to jest badanie kliniczne?

Jest to program badań, prowadzonych nad lekiem mający na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa nowej formy terapii.  W ich efekcie określa sie nowe sposoby diagnozowania i leczenia badanych chorób. Wszystkie badania prowadzi się według ściśle określonych zasad i za zgodą Komisji Bioetycznej oraz Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Na każde badanie wydawana jest oddzielna zgoda a rozpatrywanie wniosku jest bardzo skomplikowaną procedurą mającą na celu maksymalnie możliwą kontrolę bezpieczeństwa przyszłych pacjentów biorących udział w badaniu. Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest nieodpłatny. Koszt badanego leku, wszystkich  niezbędnych badań wizyt lekarskich ponosi sponsor badania.
Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?
W badaniu klinicznym może wziąć udział każda chętna osoba, która choruje na chorobę będącą przedmiotem badania klinicznego, spełniając określone kryteria. O włączeniu do badania decyduje zawsze lekarz prowadzący badanie.


Obecnie prowadzimy następujące badania:

1. Cukrzyca:

Jeśli chorujesz na cukrzycę typu 2, której towarzyszy choroba nerek związana z cukrzycą lub  przebyty incydent sercowo-naczyniowy (zawał, udar, rewaskularyzacja) możesz wziąć udział w badaniu nowego leku, mogącego spowolnić rozwój choroby.

Do badania kwalifikują się osoby, u których:

  • rozpoznano cukrzycę typu 2
  • występowały wcześniej problemy z sercem i/lub nerkami.

W ramach wizyt Pacjenci zostają objęci opieką lekarzy specjalistów. Podczas każdej wizyty wykonane zostaną badania krwi i moczu, a także EKG, co pozwoli na kompleksowe monitorowanie stanu zdrowia.


2. Choroby sercowo-naczyniowe:

Hipercholesterolemia należy do czynników ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, np. zawału czy udaru. Jeśli cierpisz na hipercholesterolemię możesz wziąć udział w badaniu nowego leku, mogącego obniżyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Do badania kwalifikują się osoby, u których:

  • rozpoznano podwyższone poziomy lipidów we krwi
  • doszło wcześniej do incydentu sercowo-naczyniowego (udar, zawał, rewaskularyzacja) lub, którzy cierpią na cukrzycę typu 2.

W ramach wizyt Pacjent zostanie objęty opieką lekarzy specjalistów. Podczas każdej wizyty wykonane zostaną badania krwi i moczu, a także EKG, co pozwoli na kompleksowe monitorowanie Pana/i stanu zdrowia.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu  22 812-40-40, 22 812-69-59, oraz rezerwacjawaw@somed.pl