RODO w Centrum Medycznym CMP

Post image

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016 r., które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

O jakich danych mówimy?

  Większość danych podajesz nam sam. Korzystając z naszych usług w ramach abonamentu medycznego, który posiadasz za pośrednictwem Twojego pracodawcy, świadczenie usług w ramach opieki zdrowotnej CMP odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy CMP a pracodawcą. Twoje dane udostępnia nam Twój pracodawca, zgodnie z zasadami przyjętymi w Twojej firmie dotyczących zgłaszania benefitów pracowniczych. Jeżeli nie jesteś pracownikiem, ale osobą uprawnioną do opieki - pracownik przekazuje pracodawcy, tak aby ten mógł zgłosić Ciebie do objęcia opieką medyczną.

Kto jest administratorem danych?

  Administratorem Twoich danych jest Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) u. Puławska 49 (dalej jako "CMP"). Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych lub na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingowych, administratorem Twoich danych jest grupa Centrum Medycznego CMP, w skład której wchodzą:
 • Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o.,
 • Centrum Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K,
 • MTL Centrum Medyczne Puławska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez CMP możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem iodo@cmp.med.pl 
 • W sprawach związanych z wycofaniem lub zgłoszeniem zgody możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, za pośrednictwem
 • bok@cmp.med.pl.

Zakres przetwarzania danych osobowych przez CMP

  Korzystają z naszych usług w ramach posiadanego abonamentu medycznego, za pośrednictwem Twojego pracodawcy w pierwszej kolejności niezbędne jest otrzymanie zgłoszenia o objęciu Twojej osoby opieką zdrowotną. Do tego celu potrzebujemy Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób bez nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (dotyczy osób zgłaszanych przez członka rodziny). Warto również podać adres e-mail oraz numer telefonu, nie jest to niezbędne. Jeżeli z naszych usług korzystasz jako pacjent indywidualny, również potrzebujemy tych danych, aby zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
  Świadcząc Tobie usługi zdrowotne przygotowujemy dokumentację medyczną, w której zapisujemy wszystkie informacje dotyczące Twojego leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy leczenia.
  Jeżeli chcesz otrzymywać od nas komunikaty marketingowe potrzebujemy np. Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych obejmuje wszelkie informacje udzielone podczas współpracy z CMP. Mogą to być np. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie wykorzystujemy Twojej dokumentacji medycznej - dostęp do tych informacji mają upoważnione do tego osoby.

Cel przetwarzania danych osobowych

  Przed udzieleniem świadczenia konieczne jest potwierdzenie Twojej tożsamości, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką zdrowotną, weryfikacji danych podczas rozmowy z Centrum Rezerwacji Wizyt, w oddziałach CMP, placówkach współpracujących w Polsce, na stanowiskach recepcyjnych lub w gabinecie lekarskim.
  Jako podmiot leczniczy zobowiązani jesteśmy do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  Odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia zgodnie z prawem pacjenta.
  Kontaktujemy się z Tobą poprzez podany przez Ciebie numer telefonu czy adres e-mail, np. potwierdzamy Twoją umówioną wizytę, odwołujemy termin konsultacji, przypominamy Ci o konsultacji, informujemy o konieczności przygotowania się do zabiegu lub o możliwości odbioru wyników badań.
  Pragniemy zapewnić Ci odpowiednią opiekę, jakość naszych usług, dlatego w trakcie trwania opieki lub po wykonaniu usługi możemy przesyłać Ci krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną. Ankiety te będą wysyłane z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były uciążliwe, oraz aby nie naruszały prawa do prywatności. W każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji. Na tej podstawie dokonamy blokady przesyłania do Ciebie komunikatów.
  Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  Na podstawie otrzymanych danych możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności CMP taką jak oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.
  Możemy przetwarzać dane, które dotyczą Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy z CMP w celach marketingowych. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie odpowiednio kierowanych do Ciebie komunikatów.

Komu możemy przekazać dane?

  Innym podmiotom leczniczym współpracującym z CMP w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.
  Dostawcom usług zaopatrujących CMP w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją CMP.
  Dostawcą usług wspierających CMP w obszarze marketingowym, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CMP w dochodzeniu należnych roszczeń osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Prawa pacjenta w stosunku do swoich danych

  Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je modyfikować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z prawa do złożenia wobec CMP sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku zgłoszenia ograniczenia lub zmiany uprawnień zgłoś się do dowolnego oddziału CMP lub skontaktuj się drogą e-mailową zgoda@cmp.med.pl.
  Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jak wycofać zgodę?

  Podanie nam Twojego numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne. Brak ich nie będzie skutkował odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Brak podania danych spowoduje jednak, że nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty, nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Każde wyrażenie zgody marketingowej odbywa się dobrowolnie. Odmowa ich udzielenia nie umożliwi Ci skorzystania z usług CMP oraz podmiotów należących do grupy CMP i masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Rezygnację możesz złożyć w dowolnym oddziale CMP lub za pomocą adresu e-mailzgoda@cmp.med.pl