USG ślinianek

USG ślinianek

Wskazaniem do zbiegu są niewiadomego pochodzenia powiększenia gruczołów ślinowych, ból ślinianek lub zmiany w ich pobliżu, zmiana konsystencji przy badaniu palpacyjnym

Przygotowanie do badania- nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przebieg badania- po wejściu do gabinetu pacjent przekazuje lekarzowi skierowanie, ewentualnie prosi o wykonanie określonego badania. Następnie kładzie się na leżance w sposób wskazany przez lekarza. Lekarz pokrywa skórę pacjenta i głowicę aparatu żelem i przykłada głowicę do badanej części ciała.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu.