USG naczyniowe metodą Dopplera

USG naczyniowe metodą Dopplera

  • Do przeprowadzenia badania USG metodą Dopplera nie potrzeba przygotowań.
  • W przypadku badania tętnicy nerkowej, aorty, żyły wrotnej, stawów biodrowych należy być 6 godzin na czczo.