USG mięśni

USG mięśni

Przebieg badania- po wejściu do gabinetu pacjent przekazuje lekarzowi skierowanie ze wskazaniem która część ciała ma zostać zbadana. Następnie kładzie się na leżance w sposób wskazany przez lekarza. Lekarz pokrywa skórę i głowicę aparatu żelem i przykłada do badanej części ciała.

USG mięśni obejmuje ocenę zmian pourazowych i zapalnych. Pozwala precyzyjnie określić umiejscowienie, wielkość i rodzaj zmian pourazowych. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu.

Przygotowanie do badania- nie wymaga specjalnego przygotowania.

Wskazania do zabiegu

  • Guzy skóry i tkanki podskórnej,
  • Obrzęk mięśni,
  • Asymetria obwodu kończyny,
  • Urazy,
  • Wyczuwalne powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych,
  • Bóle kończyn.