Gastroskopia - przygotowanie do badania

Badanie w godzinach przedpołudniowych

 • 8 godzin przed wykonaniem badaniem nie należy nic jeść.
 • 4 godziny przed badaniem nie należy już nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
 • U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych
 • bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie.
 • Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.
 • W dniu badania nie należy przyjmowac żadnych leków zobojętniających kwasy żołądkowe.

Badanie w godzinach popołudniowych

 • Można zjeść śniadanie lekkostrawne
 • 6-8 godzin przed wykonaniem badaniem nie należy nic jeść.
 • 4 godziny przed badaniem nie należy już nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
 • U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych
 • bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie.
 • Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.
 • W dniu badania nie należy przyjmowac żadnych leków zobojętniających kwasy żołądkowe.

Przebieg badania

  Przed wprowadzeniem endoskopu, gardło pacjenta zostaje znieczulone. Znieczulenie wykonuje lekarz lub pielęgniarka, powodującym tym samym złagodzenie nieprzyjemnych objawów występujących podczas badania i ułatwiając skupienie się na spokojnym, głębokim oddychaniu. Prawidłowy rytm oddechu sprawia, że badanie jest przyjemniejsze dla pacjenta. Badanie gastroskopii jest wykonywane w pozycji leżącej, na lewym boku, z głową przygiętą do klatki piersiowej. Gastroskop jest wprowadzany przez ustnik. Podczas całego badania nie należy połykać śliny, która spływa swobodnie do śliniaka. Powinno się swobodnie i miarowo oddychać. Z uwagi na to, że w trakcie gastroskopii do żołądka wprowadzana jest niewielka ilość powietrza, pojawić się może uczucie wzdęcia i odbijania. Są to zjawiska normalne w trakcie gastroskopii i ustępują zaraz po jej zakończeniu. Średni czas badania to około kilkunastu minut.

Po badaniu

 • Przez około 2 godziny po badaniu nie nalezy nic jeść, pić oraz palić czy żuć gumy. W przypadku podania znieczulenia, niestety nie można prowadzić pojazdu lub innych urządzeń mechanicznych. Badany zostanie pod obserwacją przez 1-2 godziny. Będzie również potrzebna pomoc osoby towarzyszącej, która odwiezie pacjenta do domu.

Badanie w znieczuleniu ogólnym

 • Badaniem w znieczuleniu ogólnym jest wykonywane na prośbę pacjenta. Po podaniu dożylnie środka usypiającego, pacjent zasypia na kilkanaście minut. Podczas tego stanu lekarz przeprowadza badanie.
 • Badanie wykonywane w znieczuleniu ogólnym, wymaga obecności osoby towarzyszącej, która odbierze pacjenta po ok. 2 h od momentu rozpoczęcia badania.
 • Nie można prowadzić pojazdów przez ok. 12 h po znieczuleniu
 • Znieczulenie ogólne do badania należy odwołać najpóźniej 1 dzień przed zabiegiem.