GASTROSKOPIA

GASTROSKOPIA

Post image

Gastroskopia – badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, umożliwiające diagnostykę schorzeń przełyku, żołądka i dwunastnicy. Pozwala na pobranie wycinków błony śluzowej do oceny histopatologicznej. Przed badaniem gardło pacjenta zostaje znieczulone.

Przed badaniem należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Pacjent przed badaniem wypełnia pisemna zgodę na przeprowadzenie badania. Badanie wykonywane jest wyłącznie na skierowanie lekarza.
W Centrum Medycznym CMP istnieje możliwość przeprowadzenia badania także w znieczuleniu ogólnym.

 

Sposób przygotowania do badania

Sposób przygotowania do badania – wersja do druku