przyjazna przychodnia

Przyjazna przychodnia

Centrum Medyczne CMP otrzymało tytuł Przyjaznej Przychodni. Celem projektu „Audyt Przyjazna Przychodnia” (APP) jest aktywizacja postaw przedsiębiorczych wśród placówek ochrony zdrowia i podniesienie ich świadomości roli innowacji w procesie obsługi pacjentów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji z otoczeniem.