Dotacje unijne

Dotacje unijne

1. „Rozszerzenie oferty usług medycznych i usprawnienie procesu usługowego w Centrum Medycznym Puławska poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania”

2. „Nieinwazyjne i bezkontaktowe badania spektralne podstawą do wdrożenia na rynek zaawansowanych, specjalistycznych usług okulistycznych”

3. ,,Rozszerzenie oferty usług medycznych i usprawnienie procesu usługowego w Centrum Medycznym Puławska poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

1. ,,Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu