Dotacje unijne

Opis projektu: „Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej”

Nazwa beneficjenta: „Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 4 207 411,76 PLN
Kwota dofinansowania (wkład UE): 3 140 945,03 PLN

Projekt „Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

23.08.2016 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert nr 1/IEDM-ZAP/2016 na budowę systemu informatycznego
1. WZÓR OFERTY
2. WZÓR OŚWIADCZENIA
3. WYBÓR OFERTY

21.10.2016 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert nr 2/IEDM-ZAP/2016 na usługi doradcze i informatyczne
1. WZÓR OFERTY
2. WZÓR OŚWIADCZENIA

28.10.2016 Zaproszenie do składania ofert nr 2/IEDM-ZAP/2016 na usługi doradcze i informatyczne- aktualizacja
1. WZÓR OFERTY – ZMIANA TERMINU
2. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
3. PYTANIA I ODPOWIEDZI
4. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU DOSTAWCY

25.10.2016 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert nr 3 /IEDM-ZAP/2016 na sprzęt informatyczny i oprogramowanie
1. WZÓR OFERTY
2. WZÓR OŚWIADCZENIA
3. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

07.11.2016 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert nr 4 /IEDM-ZAP/2016 na usługi doradcze i informatyczne
1. WZÓR OFERTY
2. WZÓR OŚWIADCZENIA
3. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU