Dotacje unijne

Dotacje unijne

Tytuł projektu: .”Rozszerzenie oferty usług medycznych i usprawnienie procesu usługowego w Centrum Medycznym Puławska poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania”

Nazwa beneficjenta: „Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 1 359 725,97 PLN

Kwota dofinansowania: 679 862,99 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

  • 25.08.2014 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „zestaw do endoskopii”

OGÓLNE WARUNKI PRZETARGU

  • 27.08.2014 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „rentgen”

OGÓLNE WARUNKI PRZETARGU

AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZETARGU z dnia 29.08.2014 r.

AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZETARGU z dnia 05.09.2014 r.