Dotacje unijne

Dotacje unijne

Opis projektu: „Nieinwazyjne i bezkontaktowe badania spektralne podstawą do wdrożenia na rynek zaawansowanych, specjalistycznych usług okulistycznych”

Nazwa beneficjenta: „Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 838 468,00 PLN

Kwota dofinansowania: 419 234,00 PLN

  • 01.08.2013 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot ” Sprzęt okulistyczny”

1. OGÓLNE WARUNKI PRZETARGU
2. Unieważnienie warunków oferty przetargowej z dnia 19.08.2013 r.
3. Przesunięcie terminu wyboru oferty dot. przetargu.