Akredytacja

Post image

Centrum Medyczne CMP zostało wpisane na listę jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej.

O akredytację, czyli wyróżnienie, z uwagi na jej jakość może ubiegać się jednostka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) położona na terenie Polski. Wyróżnieniem tym jest nadanie przez Radę Akredytacyjną statusu jednostki akredytowanej. Potwierdzeniem przyznania statusu jednostki akredytowanej jest certyfikat akredytacyjny wystawiany przez Radę Akredytacyjną na określony okres czasu. Stanowi on dowód, iż jednostka pomyślnie przeszła proces oceny, cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Certyfikat oznacza też, że Rada Akredytacyjna zawierza jednostce, iż jej sposób działania w okresie ważności certyfikatu będzie się charakteryzował jakością nie gorszą niż stwierdzana w trakcie oceny.

Zakres akredytacji:
  • prowadzenie stażu kierunkowego
  • prowadzenie stażu podyplomowego
  • szkolenia specjalistyczne

Akredytację otrzymały następujące placówki: CMP Piaseczno (6 miejsc), CMP Ursynów (6 miejsc) i CMP Białołęka (3 miejsca).