Nasi lekarze

Pediatra
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyła staż podyplomowy w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oddział w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Czytaj więcej
Dietetyk
Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Czytaj więcej
Neurolog
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie Czytaj więcej