Zdjęcie dr hab. n. med KRZYMIEŃ JANUSZ

dr hab. n. med KRZYMIEŃ JANUSZ

Diabetolog

Specjalizacja: Diabetolog

Minimalny wiek pacjenta: Przyjmuje pacjentów od 18 r. ż.

Znajomość języków obcych:

Ukończone uczelnie: Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Dodatkowe informacje: Przez wiele lat pracował jako adiunkt Kliniki gdzie prowadził Pododdział Terapii Diabetologicznej. W latach 1997-1999 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora d.s Klinicznych SPCSK w Warszawie. W roku 2014 został powołany na stanowisko p.o Kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii Chorób Przemiany Materii WUM, które pełnił do października 2015 roku. Był uczestnikiem prac koła naukowego przy III Klinice Chorób Wewnętrznych (obecnie Katedra i Klinika Gastroenterologii Chorób Przemiany Materii WUM).
Jest autorem i współautorem jednego podręcznika autorskiego, 23 rozdziałów w podręcznikach, 9 monografii, 2 patentów, 63 publikacji oryginalnych, 77 opublikowanych prac poglądowych, 167 doniesień zjazdowych.
W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie chorób wewnętrznych. Uczestniczył w wielu badaniach naukowych dotyczących terapii ostrych powikłań cukrzycy, stałym monitorowaniem glikemii, zastosowaniem osobistej pompy insulinowej, intensyfikacja leczenia osób niedowidzących z cukrzycą, opieką nad ciężarną w cukrzycy, mikrodializą w monitorowaniu ostrych powikłań cukrzycy.

Zarezerwuj wizytę

Godziny przyjęć

Piaseczno,
Ogrodowa 20c
Wt
16:00 - 20:00

Cennik usług

Nazwa Cena - PLN
Nazwa Cena - PLN