Pion Wsparcia

Pion Wsparcia

Grażyna Woźniak
Kierownik HR 
Przemysław Cichosz
Kierownik ds. Strategii i Projektów