Pion Operacyjny

Pion Operacyjny

Łukasz Banasiewicz
Dyrektor Działu Sprzedaży 
22 737 50 23 
Agnieszka Rudzińska
Kierownik Działu Marketingu 
22 373 50 27 

centrum rezerwacji wizyt

22 737 50 50
mapa