Pion Medyczny

Pion Medyczny

lek. Katarzyna Paszkiewicz
Dyrektor Medyczny 
22 737 50 50 
Monika Czerwińska
Kierownik Biura Pionu Medycznego 
22 737 50 50 
Piotr Sawicki
Kierownik Działu Badań Klinicznych 
22 737 50 50