Pion Medyczny

Pion Medyczny

lek. Katarzyna Paszkiewicz
Dyrektor Medyczny 
22 737 50 50 
Monika Czerwińska
Kierownik Biura Pionu Medycznego 
22 737 50 50