Pion Medyczny

Pion Medyczny

lek. Katarzyna Paszkiewicz
Dyrektor Medyczny 
Monika Czerwińska
Kierownik Biura Pionu Medycznego 
Piotr Sawicki
Kierownik Działu Badań Klinicznych