Pion Finansów i Administracji

Pion Finansów i Administracji

Adam Kozłowski
Dyrektor d/s Finansów i Administracji 
Marzena Marciniak
Kierownik Działu Administracji 
Marzena Borycka
Z-ca Dyrektora ds. finansów 
Ryszard Paszkiewicz
Kierownik Projektów i Wdrożeń IT