Pion Finansów i Administracji

Pion Finansów i Administracji

Adam Kozłowski
Dyrektor d/s Finansów i Administracji 
Marzena Milewska
Kierownik Działu Administracji 
22 737 50 57 
Marzena Borycka
Z-ca Dyrektora ds. finansów 
22 737 50 30 
Ryszard Paszkiewicz
Kierownik Projektów i Wdrożeń IT 
22 737 50 92