Pion Finansów i Administracji

Pion Finansów i Administracji

Dyrektor d/s Finansów i Administracji 
22 737 50 50  
Kierownik Działu Administracji 
22 737 50 57 
Kierownik Działu Finansów i Raportowania 
22 737 50 27 
Kierownik Projektów i Wdrożeń IT 
22 737 50 92 
Główna Księgowa 
22 737 50 96 
Koordynator Sekcji Kadry i Płace 
22 737 50 98 

Infolinia

22 737 50 50