Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Kierownik działu finansów i rozliczeń 
22 737 50 27 
Koordynator Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej  
22 737 50 51 
Specjalista ds. rozliczeń i statystyki medycznej  
22 737 50 20  
Asystent Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej  
22 737 50 51 
Asystent Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej  
22 737 50 25  
Asystent Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej  
22 737 50 20  
Specjalista ds. Rozliczeń z NFZ  
22 737 50 48  
Asystent działu rozliczeń i statystyki medycznej 
22 737 50 25 
Asystent działu rozliczeń i statystyki medycznej 
22 737 50 51 

Infolinia

22 737 50 50