KOLONOSKOPIA

Kolonoskopia – to badanie wnętrza jelita grubego lub odbytnicy i esicy (FSS) wykonywane za pomocą kolonoskopu. Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika w celu obejrzenia całego jelita grubego. W trakcie badania, po stwierdzeniu zmian możliwe jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego, a także usunięcie podczas badania istniejących polipów. Badanie można wykonać bez znieczulenia lub w znieczuleniu ogólnym, które zmniejsza dyskomfort towarzyszący badaniu, takie jak ból brzucha i wzdęcie. Badanie wykonywane jest wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. Przed badaniem należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Przed badaniem pacjent proszony jest o wypełnienie niezbędnych dokumentów tj. zgody na przeprowadzenia badania. Prosimy o wybranie jednej z trzech możliwości przygotowania się do badania w zależności od zaleceń lekarza dot. zastosowania leku Fortrans, Eziclen lub CitraFleet.