Technik RTG w Centrum Medycznym CMP

Centrum Medyczne CMP to polska firma o wieloletniej tradycji, świadcząca usługi kompleksowej opieki medycznej. Posiadamy sieć 14 oddziałów własnych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego oraz współpracujemy z ponad 460 placówkami  podwykonawczymi zlokalizowanymi w całym kraju. Obejmujemy opieką ponad 500 tysięcy osób.

Naszym celem jest świadczenie usług medycznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości. W codziennej pracy ważny jest dla nas wzajemny szacunek, nieustający rozwój oraz profesjonalizm.

Dołącz do Nas!


Technik RTG

Miejsce pracy: Piaseczno / Warszawa


Twoje zadania:

 • obsługa pacjentów zgodnie ze standardami Centrum Medycznego CMP,
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów,
 • realizowanie polityki firmy w zakresie sprawnej i przyjaznej obsługi Pacjenta,
 • wykonywanie zdjęć RTG zgodnie ze zleceniami lekarskimi.

 


Od Kandydatów/Kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • ukończone policealne studium zawodowe lub technikum – preferowane wykształcenie licencjackie/magisterskie z zakresu elektroradiologii,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • chęci rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • silnego nastawienia na wysoką jakość obsługi.

 


W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o preferowaną formę (umowa o pracę lub umowa zlecenie),
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji rynkowej,
 • pakiet opieki medyczne,
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole.

Jeśli  zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij swoją aplikację!


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania znajdujący się na dole strony.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49., w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Centrum Medycznego Puławska sp. z o. o.”


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@cmp.med.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Technik RTG