Pielęgniarka/ Pielęgniarz w Centrum Medycznym CMP Wilanów

Centrum Medyczne CMP to polska firma o wieloletniej tradycji, świadcząca usługi kompleksowej opieki medycznej. Posiadamy sieć 14 oddziałów własnych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego oraz współpracujemy z ponad 460 placówkami podwykonawczymi zlokalizowanymi w całym kraju. Obejmujemy opieką ponad 500 tysięcy osób.

Naszym celem jest świadczenie usług medycznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości. W codziennej pracy ważny jest dla nas wzajemny szacunek, nieustający rozwój oraz profesjonalizm.

Dołącz do Nas!


Miejsce pracy: CMP Wilanów

Pielęgniarka/ Pielęgniarz


Twoje zadania:

 • samodzielna realizacja świadczeń pielęgniarskich
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • obsługa pacjentów zgodnie ze standardami Centrum Medycznego CMP
 • realizowanie polityki firmy w zakresie sprawnej i przyjaznej obsługi Pacjenta

Oczekiwania:

 • prawo wykonywania zawodu
 • wykształcenie minimum średnie medyczne – preferowane wyższe licencjackie/magisterskie kierunkowe
 • ukończone kursy specjalistyczne z zakresu: szczepień ochronnych, EKG
 • komunikatywność, pozytywne usposobienie
 • mile widziany kurs/specjalizacja pielęgniarstwa rodzinnego, kurs pielęgniarki środowiskowej

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (możliwość pracy „od zaraz” na podstawie umowy zlecenia, a następnie „płynne przejście” z nowym miesiącem na umowę o pracę) lub na podstawie umowy zlecenia
 • prywatną opiekę medyczną
 • pracę od poniedziałku do piątku (8 godzin; zmiany poranne lub popołudniowe)
 • przyjazną atmosferę
 • wsparcie przełożonego oraz zespołu
 • pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem
 • możliwość rozwoju zawodowego


Osoby zainteresowane i spełniające oczekiwania prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49., w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@cmp.med.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez [nazwa firmy]. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Pielęgniarka/ Pielęgniarz CMP Wilanów