Skip to main content
A- A A+

Konsultant ds. Obsługi Telefonicznej Pacjenta

lokalizacja: Płock

data publikacji: 2024-05-21
data zakończenia rekrutacji: 2025-12-31

Grupa CMP to nowoczesna sieć placówek oferująca wysokiej jakości opiekę medyczną. Szukamy pasjonatów zdrowia gotowych rozwijać się w przyjaznym środowisku pracy i dołączyć do naszego zespołu. Oferujemy możliwość współpracy z doświadczonymi specjalistami oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego. Dołącz do nas i pomóż nam dbać o zdrowie pacjentów!

My pracujemy z sercem, a Ty?

Miejsce pracy: Płock, ul. Kolegianlna 10B

Twoje zadania:

 • Telefoniczna obsługa Pacjentów
 • Umawianie Pacjentów na konsultacje i badania
 • Udzielanie informacji o aktualnych usługach i cenniku
 • Realizacja celów jakościowych
 • Dbałość o wysoką jakość obsługi oraz zachowanie profesjonalnych relacji z naszymi Pacjentami

 

Od Kandydatów/Kandydatek oczekujemy:

 • Wykształcenia minimum średniego
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • Dobrej dykcji i przyjaznego usposobienia
 • Znajomości języka angielskiego lub języka ukraińskiego - nie jest to warunek konieczny
 • Doświadczenie w pracy w Contact Center będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana dostępność w godzinach 7-12 oraz 15-20

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenie
 • Dostęp do platformy benefitowej (w tym karta Multisport) – każdy znajdzie korzyści dostosowane do swoich potrzeb.
 • Możliwość rozwoju zawodowego – jesteśmy gotowi podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, abyś mógł/ła rozwijać się razem z nami.
 • Szkolenia wewnętrzne – stawiamy na ciągłe doskonalenie w wykonywanej pracy.
 • Program poleceń pracowniczych oraz inicjatyw - dajemy Ci szansę na dodatkową gratyfikację za Twoją aktywność i inicjatywę.

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupę Kapitałową CMP, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Kapitałowa CMP*,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@cmp.med.pl ,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Grupy Kapitałowej CMP* na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Grupę Kapitałową CMP*; ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupie Kapitałowej CMP* .

 

* W skład Grupy Kapitałowej CMP wchodzą następujące Spółki:

Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 000015758;

CMP Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 000059872;

Centrum Medyczne Puławska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-772 Warszawa, nr KRS: 0000390182 ;

MTL Centrum Medyczne Puławska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 0000667163

oraz spółki powstałe w przyszłości.

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach