Manager Stomatologii Centrum Medycznego CMP

Centrum Medyczne CMP to polska firma o wieloletniej tradycji, świadcząca usługi kompleksowej opieki medycznej. Posiadamy sieć 14 oddziałów własnych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego oraz współpracujemy z ponad 300 placówkami  podwykonawczymi zlokalizowanymi w całym kraju. Obejmujemy opieką ponad 520 tysięcy osób.

Naszym celem jest świadczenie usług medycznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości. W codziennej pracy ważny jest dla nas wzajemny szacunek, nieustający rozwój oraz profesjonalizm. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy:


Manager Stomatologii CMP

Miejsce pracy: Warszawa


Jeśli:

 • na pierwszym miejscu stawiasz zadowolenie klienta i jakość dostarczanych usług, poprzez które pozycjonujesz markę firmy,
 • masz doświadczenie w pracy w branży medycznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii,
 • odpowiadałeś/aś lub odpowiadasz za wynik finansowy zarządzanej jednostki oraz potrafisz pracować w oparciu o cele biznesowe,
 • charakteryzują Cię doskonałe umiejętności interpersonalne i łatwość nawiązywania kontaktu dzięki czemu budujesz zaangażowane zespoły,
 • posiadasz umiejętności analizy danych, faktów oraz szybkiego wyciągania wniosków i wprowadzania działań prowadzących do realizacji celów,

Czekamy na Twoje zgłoszenie.

 


Główne zadania:

 • opracowanie i realizacja polityki rozwoju stomatologii w CMP,
 • zaangażowanie w tworzenie i implementację nowych standardów i wytycznych,
 • zapewnienie pełnej dostępności usług oraz zapewnienie ciągłości procesu obsługi klienta poprzez organizację pracy podległego zespołu (personel medyczny i niemedyczny) w tym rekrutacja, motywowanie oraz rozwój,
 • odpowiedzialność za realizację budżetu przychodowo-kosztowego powierzonego obszaru,
 • stałe monitorowanie i podnoszenie satysfakcji obecnych klientów oraz aktywne działania mające na celu pozyskanie nowych,
 • analiza lub przygotowanie raportów dotyczących KPI w podległym obszarze  biznesu,
 • współpraca z Kierownikami Oddziałów i działów CMP.

 


W zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • narzędzia niezbędne do pracy: laptop, telefon,
 • elastyczny grafik,
 • samodzielność w działaniu oraz decyzyjność,
 • możliwość uczestniczenia w projektach rozwojowych, pilotażach wprowadzania usług,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • możliwość rozwoju,
 • prywatną opiekę medyczną dla Ciebie,
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49., w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@cmp.med.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez [nazwa firmy]. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.

 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Manager Stomatologii CMP