Ekspert ds. Digital & Automation Marketing

Centrum Medyczne CMP to polska firma o wieloletniej tradycji, świadcząca usługi kompleksowej opieki medycznej. Posiadamy sieć 14 oddziałów własnych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego oraz współpracujemy z ponad 460 placówkami podwykonawczymi zlokalizowanymi w całym kraju. Obejmujemy opieką ponad 500 tysięcy osób.

Naszym celem jest świadczenie usług medycznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości. W codziennej pracy ważny jest dla nas wzajemny szacunek, nieustający rozwój oraz profesjonalizm.

Dołącz do Nas!


Miejsce pracy: Piaseczno

EKSPERT DS. DIGITAL & AUTOMATION MARKETING

 


Jeśli:

 • posiadasz min. 3 lata doświadczenia w obszarze Marketing Automation / Digital Marketing (certyfikat DIMAQ lub doświadczenie zdobyte w agencji będzie dodatkowym atutem),
 • znasz i korzystasz z platform i narzędzi marketingowo-sprzedażowych (m.in. Google Analitycs, marketing automation),
 • posiadasz praktyczną wiedzę ze znajomości procesów i technik sprzedaży w kanale internetowym (doświadczenie w projektach z obszaru User Experience będzie dodatkowym atutem),
 • pracowałeś/aś na projektach / klientach o charakterze eCommerce (mile widziana branża medyczna),
 • wiesz co to są testy A/B oraz potrafisz wyciągać z nich wnioski,
 • jesteś zorientowany/a na klienta i budowanie pozytywnego doświadczenia na styku marka-klient,
 • posiadasz praktyczną wiedzę na temat SEO oraz reklam Facebooka i Google Ads,
 • posiadasz wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz jesteś kreatywny,
 • masz miłe usposobienie, entuzjazm, cechuje Cię wytrwałość oraz pasja,
 • znasz HTML i pracę w programach graficznych Adobe Photoshop, Illustrator, czy InDesing – to będzie to Twój dodatkowy atut,

to zapraszamy do naszego zespołu!

 

Główne zadania:

 • opracowanie strategii, optymalizacja procesów, wdrażanie zmian oraz kampanii wykorzystujących Marketing Automation,
 • przygotowywanie i wdrażanie strategii oraz kampanii w obszarze Digital Marketingu z największym naciskiem na działania performance,
 • koordynowanie, planowanie, realizacja i optymalizacja kampanii produktowo-sprzedażowych i wizerunkowych w Internecie i mediach społecznościowych (samodzielnie i przy współpracy z agencją)
 • tworzenie newsletterów oraz mailingów,
 • wprowadzania zmian optymalizacyjnych w silniku i masce sklepu cmp.med.pl,
 • poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze automatyzacji sprzedaży i digital marketingu,
 • monitorowanie efektywności realizowanych kampanii z wykorzystaniem narzędzi analitycznych oraz raportowania wyników.

 

W zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczny czas pracy,
 • samodzielność w działaniu,
 • możliwość uczestniczenia w projektach rozwojowych, pilotażach wprowadzania usług,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prywatną opiekę medyczną dla Ciebie,
 • nagrody jubileuszowe za staż pracy (w przypadku umowy o pracę),
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane i spełniające oczekiwania prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49., w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@cmp.med.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez [nazwa firmy]. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Ekspert ds. Digital & Automation Marketing