Centrum Medyczne CMP informuje o zmianie terminu składania ofert na laptopa wraz z oprogramowaniem

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne CMP informujemy, iż termin wyboru  najkorzystniejszej oferty określony w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Laptop wraz z oprogramowaniem” z dnia 3.01.2014r. został przesunięty do dnia 10.01.2014r.

Centrum Medyczne CMP zaprasza do składania ofert na aparat holter wraz z oprogramowaniem oraz próba wysiłkowa z defibrylatorem

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne CMP zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do składania ofert przetargowych w celu wyłonienia dostawcy aparatu holtera wraz z oprogramowaniem oraz próba wysiłkowa z defibrylatorem.

Prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją przetargową.

Centrum Medyczne CMP zaprasza do składania ofert na serwer wraz z oprogramowaniem

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne CMP zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do składania ofert przetargowych w celu wyłonienia dostawcy serwera wraz z oprogramowaniem.

Prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją przetargową.