Jesteś w grupie ryzyka – rak płuc, rak piersi, rak jelita grubego? Wykonaj badania profilaktyczne – zaleca lekarz z CMP Piaseczno i CMP Żoliborz

Profilaktyka zdrowotna to coś więcej niż odpowiednio zbilansowana dieta i aktywny styl życia. Niezwykle istotne są także regularne badania profilaktyczne, które umożliwiają wykrycie choroby w jej wczesnym stadium. Dzięki temu wiele przypadłości jest całkowicie wyleczalnych. Szczególnie osoby z tzw. grup ryzyka powinny cyklicznie wykonywać poszczególne pakiety badań, a wyniki konsultować z odpowiednim specjalistą. Jakie badania warto wykonać w kierunku poszczególnych chorób?


Choroba sercowo-naczyniowa

Choroba sercowo-naczyniowa, czyli choroba niedokrwienna serca, której najpoważniejszymi powikłaniami są zawał i udar mózgu.

Osoby z grup ryzyka:

 • chorzy na nadciśnienie tętnicze,
 • chorzy na cukrzycę,
 • palący papierosy,
 • osoby z zaburzeniami gospodarki lipidowej,
 • osoby z obciążonym wywiadem rodzinnym (zawał serca lub udar mózgu u krewnych pierwszego stopnia, przed 60 r.ż. u kobiet, przed 55 r.ż. u mężczyzn).

Badania profilaktyczne – choroba sercowo-naczyniowa

Raz w roku należy wykonać badania: fizykalne (pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, obliczenie BMI), badania laboratoryjne (glukoza, lipidogram, kreatynina, hemoglobina glikowana, sód, potas, badanie ogólne moczu), które może zlecić internista. W przypadku złych wyników, należy skonsultować się także z kardiologiem, który zdecyduje o potrzebie wykonania badań specjalistycznych (próba wysiłkowa, TK tętnic wieńcowych, koronarografia).

Osoby, które nie mają rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej, a w bieżącym roku kończą 35, 40, 45, 50 lub 55 lat mogą skorzystać z programu profilaktycznego wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, refundowanego przez NFZ. Jest on dostępny we wszystkich oddziałach CMP. Zgłoszenie do programu CHUK w CMP możliwe jest w gabinetach zabiegowych w oddziałach CMP, podczas wizyty lub telekonsultacji u lekarza POZ lub za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50.


Rak jelita grubego

Osoby z grup ryzyka:

 • osoby z obciążonym wywiadem rodzinnym (rak jelita grubego lub rak okrężnicy u krewnych pierwszego stopnia, rak jelita grubego u krewnych poniżej 50 r.ż.),
 • osoby mające polipy okrężnicy lub odbytnicy,
 • osoby z rzadkimi chorobami genetycznymi, takimi jak m.in. Zespół Lyncha, Zespół Peutza-Jeghersa, Zespoły Polipowatości,
 • osoby, unikające aktywności fizycznej i prowadzące siedzący tryb życia,
 • osoby z nadwagą lub otyłością,
 • osoby spożywające alkohol,
 • palacze,
 • osoby spożywające czerwone i przetworzone mięso.

Badania profilaktyczne – rak jelita grubego

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego jest możliwe, dzięki wykonaniu kolonoskopii.

Na badanie kolonoskopowe, finansowane ze środków publicznych może zgłosić się każda osoba:

 • w wieku 50-65 lat,
 • w wieku 40-49 lat, która ma krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rozpoznanym rakiem jelita grubego,
 • w wieku 25-49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha (konieczne potwierdzenie rozpoznania w poradni genetycznej),
 • w wieku 20-49 lat, z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (konieczne potwierdzenie rozpoznania w poradni genetycznej).

Kolonoskopię można wykonać także w oddziale CMP Piaseczno

Rak piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet.

Osoby z grup ryzyka:

 • wszystkie kobiety po 50 r.ż.,
 • kobiety, mające mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 lub mające bliskich krewnych z rozpoznaną mutacją tych genów,
 • kobiety z obciążonym wywiadem rodzinnym (rak piersi, sutka i/lub jajnika u kobiet przed 50 r.ż. u krewnych pierwszego stopnia, do 3 pokoleń wstecz),
 • kobiety, u których zdiagnozowano torbiele w piersiach,
 • kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą.

Badania profilaktyczne – rak piersi

Profilaktyka raka piersi, finansowana ze środków publicznych obejmuje kobiety pomiędzy 50-69 r. ż. W ramach NFZ kobiety w tym wieku mogą wykonać badanie mammograficzne raz na 2 lata lub jeżeli są wskazania raz w roku. Niepotrzebne jest skierowanie, wystarczy zgłosić się do poradni, która wykonuje takie badania. Lista punktów dostępna jest na stronie www Narodowego Funduszu Zdrowia.

Młodsze kobiety powinny raz w roku wykonywać USG piersi. Badanie USG piersi dostępne jest w wybranych oddziałach CMP.


Rak płuc

Rak płuc to najgroźniejszy z nowotworów, 95% chorych to byli lub obecni palacze tytoniu.

Osoby z grup ryzyka:

 • palacze tytoniu,
 • osoby po 50 r.ż., długotrwale palące papierosy.

Badania profilaktyczne – rak płuc

Dla osób szczególnie zagrożonych rakiem płuca opracowany został Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP). Badaniem, pozwalającym wykryć lub wykluczyć chorobę jest Niskodawkowa Tomografia Komputerowa (NDTK). W Warszawie takie badanie wykonywane jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26. Do programu kwalifikują się osoby:

 • w wieku 55-74 lat, nałogowo palące – 20 paczkolat (paczka dziennie przez 20 lat lub 2 paczki dziennie przez 10 lat), którym udało się rzucić palenie na więcej niż 15 lat,
 • w wieku 50-74 lat, nałogowo palące – 20 paczkolat, którym nie udało się zerwać z nałogiem na więcej niż 15 lat,

które dodatkowo:

 • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalin węgla kamiennego, sadzy,
 • były narażone na działanie radonu,
 • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raka zależnego od palenia tytoniu np. raka pęcherza moczowego,
 • ktoś z ich krewnych pierwszego stopnia miał raka płuca
 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP) lub zwłóknienie płuc.

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy to najczęściej występuje u kobiet w wieku 35-55 lat. Za jego rozwój odpowiedzialny jest powszechnie występujący wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Osoby z grupy ryzyka to kobiety, które:

 • wcześnie rozpoczęły współżycie płciowe,
 • miały wielu partnerów seksualnych lub mają partnera, utrzymującego stosunki seksualne z wieloma kobietami,
 • wielokrotnie były w ciąży i rodziły (>2),
 • palą papierosy,
 • mają niski status socjoekonomicznym,
 • mają niski poziom wykształcenia,
 • nie dbają wystarczająco o poziom higieny osobistej,
 • stosują hormonalne środki antykoncepcyjne,
 • zmagają się z przewlekłymi stanami zapalnymi pochwy (chlamydia, rzeżączka, opryszczka),
 • są zakażone wirusem HIV.

Badania profilaktyczne – rak szyjki macicy

Podstawowym badaniem profilaktycznym jest cytologia. Powinna ją wykonywać każda kobieta w wieku rozrodczym raz w roku. W ramach NFZ bezpłatne badanie raz na 3 lata mogą wykonać kobiety w wieku 25-59 lat. Kobiety z czynnikami ryzyka bezpłatną cytologię mogą wykonać raz na rok. Badanie można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym posiadającym umowę z NFZ. Badanie można wykonać w wybranych oddziałach CMP komercyjnie, w ramach posiadanego abonamentu czy umowy z ubezpieczycielem.

Nastolatkowie, którzy nie rozpoczęli jeszcze współżycia mogą zaszczepić się przeciw zakażeniu HPV. Program szczepień finansuje miasto Warszawa i jest realizowany m. in. w oddziałach CMP. Do programu kwalifikują się chłopcy i dziewczęta po ukończeniu 12 r.ż., a przed ukończeniem 13 r.ż., zamieszkali na terenie Warszawy.


lek. Izabela Jurgiel

specjalista medycyny rodzinnej w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, CMP Żoliborz

Lekarz rodzinny – jak wybrać najlepszego lekarza pierwszego kontaktu?

Lekarz rodzinny, pierwszego kontaktu czy też lekarz POZ to podstawowy sposób na skorzystanie z fachowej pomocy medycznej wykorzystywany we wszystkich przypadkach, w których nie jest konieczna nagła pomoc. Każdy pacjent może wybrać lekarza POZ oraz placówkę, w której przyjmuje. Warto skorzystać z tego przywileju w pełni i przemyśleć tę decyzję. Dowiedz się, jak upewnić się, że Twój wybór będzie słuszny!


Lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu, lekarz POZ – czym się różnią?

Każdy, komu przysługują świadczenia medyczne w publicznej służbie zdrowia, może wybrać swojego lekarza, pielęgniarkę i położną oraz bezpłatnie zmienić swoją decyzję maksymalnie dwa razy do roku. Każda kolejna zmiana kosztuje 80 zł. Opłata jednak nie obowiązuje, jeśli jest ona związana z przyczynami niezależnymi od pacjenta (np. przejściem lekarza na emeryturę) lub zmianą miejsca zamieszkania.

Lekarz POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) nazywany również lekarzem pierwszego kontaktu, to określenie funkcji pełnionej przez medyka. Ujmując rzecz najprościej, jest to lekarz, z którym pacjent po prostu ma kontakt w pierwszej kolejności w przypadku chęci zasięgnięcia pomocy lub porady medycznej. Lekarzem POZ może zostać specjalista chorób wewnętrznych (internista), specjalista medycyny rodzinnej (lekarz rodzinny), pediatra lub lekarz bez specjalizacji mający odpowiednie uprawnienia.

Status lekarza POZ uprawnia do:

 • świadczenia profilaktyki chorób, w tym badań i porad w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepień ochronnych,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielania porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienia diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywania zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekania o stanie zdrowia pacjenta,
 • realizacji innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
  • kierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowania na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • kwalifikowania doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawiania zleceń przewozów,
  • wystawiania zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
  • wystawiania zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

W praktyce najczęściej tę funkcję pełni internista lub lekarz rodzinny. Warszawa oraz inne duże miasta to zaś tereny, na których pacjenci mają znaczne szersze pole wyboru w tym zakresie. Warto pamiętać, że to od decyzji dotyczącej lekarza w znacznej mierze może zależeć Twoja satysfakcja z leczenia w ramach POZ!


Lekarz rodzinny Warszawa – wypełnij swoją deklarację!

Nawet jeśli aktualnie nie czujesz potrzeby korzystania ze świadczeń medycznych w ramach POZ, warto zawczasu zastanowić się nad wyborem lekarza pierwszego kontaktu i podjąć stosowną decyzję. Jej przypieczętowaniem jest deklaracja (pisemne oświadczenie woli) składana w dowolnej placówce mającej kontrakt z NFZ. Możesz ją więc pobrać i wypełnić w wybranej placówce, a następnie od razu złożyć. Coraz więcej miejsc umożliwia zrealizowanie tej formalności również przez Internet. Instrukcję prawidłowego wypełnienia deklaracji znajdziesz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. W formularzu musisz podać swoje dane, datę dokonania wyboru i kod oddziału wojewódzkiego NFZ. Za jego pomocą wskazujesz, kim będzie przypisana do Ciebie pielęgniarka, położna i oczywiście lekarz rodzinny. Trzeba również podać siedzibę świadczeniodawcy i miejsce udzielania świadczeń z zakresu POZ (zdarza się, że są one różne).

Lekarz rodzinny Warszawa – jak wybrać?

Tak jak wspomniano wcześniej, wybór świadczeniodawcy i lekarza POZ może się wydawać dość prosty w małym mieście, które nie oferuje zbyt wielu możliwości. Mieszkańcy metropolii mają jednak znacznie trudniejsze zadanie. Muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, jeśli chcą, aby nie rozczarował ich wybrany lekarz rodzinny. Warszawa jest szczególnie wymagającym obszarem ze względu na ogrom placówek świadczących usługi medyczne i ilość dostępnych medyków. Decyzja może wydawać się trudna, ale tak naprawdę duży wybór jest zaletą. Dzięki temu możesz zapewnić sobie dostęp do opieki na najwyższym poziomie.

Jeśli zależy Ci na tym, by leczył Cię najlepszy lekarz rodzinny, Warszawa jest prawdopodobnie najlepszym miastem. Zwróć jednak koniecznie uwagę na wszystkie aspekty związane z korzystaniem z Podstawowej Opieki Lekarskiej. Jakie?

Lokalizacja

Dobry lekarz rodzinny to łatwo dostępny lekarz rodzinny. Warszawa jest nie tylko duża, ale również zwykle zakorkowana, dlatego nie ma sensu tracić czasu na dojazdy do przychodni. To miasto, w którym na pewno bez trudu znajdziesz odpowiednią placówkę w swojej dzielnicy. Najlepiej, jeśli mieści się ona jak najbliżej miejsca zamieszkania, choć niektórzy wolą leczyć się w miejscach położonych bliżej ich miejsca pracy. Wybór należy do Ciebie. Pamiętaj, że decyzję zawsze możesz zmienić, jeśli np. się przeprowadzisz lub zmienisz pracodawcę.

Godziny pracy

Czasy, w których lekarz rodzinny był dostępny tylko w określonych godzinach (najczęściej porannych lub wczesnopopołudniowych) na szczęście w wielu miejscach odeszły już w zapomnienie. Wciąż zdarzają się jednak gabinety czynne np. tylko do 16 lub wręcz tylko rano. W połączeniu z mało sprawnym systemem rejestracji może to generować kolejki i konieczność długiego czekania na wizytę. Nie mówiąc już o tym, że każda wizyta będzie wymagała wykorzystania urlopu w pracy. Postaraj się znaleźć gabinet, w którym lekarz rodzinny przyjmuje od rana do wieczora – bardzo możliwe, że okaże się to niezwykle wygodne i przydatne.

Dostęp do świadczeń

Oczywiście lekarz rodzinny to zaledwie pierwsze ogniwo łańcucha, jeśli potrzebujesz zaawansowanej pomocy medycznej. W przypadku chęci uzyskania porady lub powszechnych schorzeń takich jak grypa, interakcja z medykiem zazwyczaj kończy się na jednej wizycie, ale zapewne doskonale wiesz, że problemy zdrowotne potrafią być bardziej złożone. Dlatego warto wybrać przychodnię lub centrum medyczne oferujące szeroki zakres świadczeń. Dzięki temu niejednokrotnie będziesz mógł z nich skorzystać od razu. Mowa tu o różnego typu badaniach (również analizach laboratoryjnych), a także konsultacjach ze specjalistami. Jeśli chodzi o miejsca, w których przyjmuje lekarz rodzinny, Warszawa przoduje w zakresie kompleksowości świadczeń. Nie powinieneś mieć większego problemu, by znaleźć placówkę oferującą całościową opiekę.

Obsługa pacjenta

Korzystanie z pomocy lekarza POZ powinno być łatwe i komfortowe. Pacjenci mają jednak w tym zakresie bardzo różne doświadczenia. Wszystko zależy bowiem od wybranej przychodni. Nie wszędzie system rejestracji jest zorganizowany tak samo. Jest to jeden z głównych czynników, które wpływają na łatwość i wygodę umówienia się na wizytę. Jeśli wybierzesz miejsce, które umożliwia rejestrację online, na pewno nie pożałujesz. Pozwoli Ci to zapomnieć o kolejkach i uciążliwym wydzwanianiu do przychodni. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, możesz również sprawdzić, jak wygląda stosunek personelu placówki do pacjenta. Możesz zadzwonić do przychodni i zadać kilka prostych pytań.

Opinie o lekarzu

Chcesz się upewnić, że Twój lekarz rodzinny będzie kompetentny, przyjazny i drobiazgowy? Sprawdź opinie na jego temat. Obecnie nie brakuje miejsc, w których można zapoznać się z odczuciami innych pacjentów dotyczącymi medyków. Pamiętaj, że są one subiektywne – dlatego też znalezienie lekarza POZ o nieposzlakowanej opinii graniczy z cudem. Dadzą Ci jednak pewne pojęcia na temat tego, czego możesz się spodziewać i z pewnością pomogą w podjęciu słusznej decyzji.

USG – przebieg i rodzaje dostępnych badań – USG serca, USG tarczycy, USG jamy brzusznej

USG to jedno z najpopularniejszych i najszerzej wykorzystywanych badań. Do jego największych zalet należą szybkość, wszechstronność i nie inwazyjność. Nie wiąże się z żadnym dyskomfortem dla pacjenta i pozwala na błyskawiczne uzyskanie wyników. Jakie są rodzaje badań USG, jak wyglądają i jak się do nich przygotować?


Na czym polega badanie USG?

USG (ultrasonografia) to bardzo proste, a jednocześnie niezwykle cenne badanie – jedna z podstawowych procedur obrazowych. Wykorzystuje fale ultradźwiękowe, by dać lekarzowi ogląd na zarys tego, jak wygląda wnętrze ciała pacjenta – i to w czasie rzeczywistym. Aparat ultrasonograficzny składa się z monitora, na którym wyświetlany jest obraz, oraz sondy, która wytwarza i odbiera ultradźwięki, pozwalając na jego tworzenie. Sonda wykorzystuje fale o częstotliwości od 2 do 50 MHz – w zależności od wieku i typu budowy pacjenta, a także celu danego badania. Fale te są odbijane lub pochłaniane przez tkanki, co powoduje powstawanie na ekranie szarych i czarnych plam. Wyświetlany obraz można zatrzymać, a także wydrukować. Podczas badania wykorzystuje się różne głowice dostosowane do poddawanego mu obszaru. Znaczenie ma również sposób przykładania głowicy – zależy od tego otrzymany przekrój. Dzięki ultrasonografowi można obejrzeć wybrane narządy z niemal każdej strony. Przy badaniu używa się żelu przewodnikowego nakładanego na skórę pacjenta w celu uzyskania bardziej klarownego obrazu.


Jak przebiega badanie USG i po co się je przeprowadza?

Trudno o powszechniejsze badanie niż standardowe USG. Warszawa jest miastem, w którym każdego dnia przeprowadza się setki tego typu procedur. Nie wymagają one w zasadzie żadnego specjalnego przygotowania, choć może być wskazane stawienie się na czczo lub dotrzymanie innych szczególnych warunków w zależności od obszaru poddawanego badaniu. Wystarczy odsłonić odpowiedni fragment ciała. Zostanie on posmarowany żelem, a następnie osoba wykonująca badanie zacznie przykładać aparat do skóry. Procedura jest całkowicie bezbolesna i trwa od kilku do kilkunastu minut. Następnie specjalista przygotowuje opis badania.

USG stosuje się przede wszystkim w celach diagnostycznych. Dzięki ultrasonografii można sprawdzić stan większości narządów wewnętrznych i wykryć zmiany chorobowe. Do wyjątków należą narządy leżące wewnątrz czaszki, ponieważ tkanka kostna nie przepuszcza fal. Z tego też powodu badanie nie pozwala na ocenę stanu kości. Również powietrze wypełniające płuca czy układ pokarmowy stanowi barierę dla fal ultradźwiękowych. Pozwalają one za to rozpoznać strukturę narządu i uzyskać natychmiastowe wyniki bez konieczności stosowania kontrastu czy też narażania pacjenta na promieniowanie RTG. Fale ultradźwiękowe są całkowicie nieinwazyjne, dlatego nawet bardzo częste przeprowadzanie badań nie ma żadnego wpływu na organizm.


Rodzaje USG

Lekarz zalecił wykonanie badania USG? Warszawa jest miastem, w którym nie musisz się obawiać ograniczeń w dostępie do tego typu procedur. W tutejszych przychodniach, klinikach i szpitalach przeprowadza się różne rodzaje analiz z wykorzystaniem ultrasonografu. Poniżej znajdziesz krótkie omówienie najpopularniejszych z nich.


USG jamy brzusznej

Jama brzuszna jest obszarem najczęściej badanym za pomocą USG. Procedurę wykonuje się w celu określenia stanu wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, trzustki, śledziony, aorty, pęcherza, gruczołu krokowego i macicy. Znacznie słabiej widoczne są żołądek, dwunastnica czy dalsze części jelit. Istnieje wiele wskazań do badania – to w zasadzie wszystkie dolegliwości zlokalizowane w tym obszarze. Najczęściej USG zleca się w przypadku wystąpienia:

 • bólu w jamie brzusznej;
 • wymiotów, nudności;
 • biegunki;
 • żółtaczki niejasnego pochodzenia;
 • stwardnienia w jamie brzusznej wyczuwanego w badaniu palpacyjnym;
 • urazu jamy brzusznej;
 • nagłej utraty masy ciała;
 • gorączki o nieustalonej przyczynie;
 • utrudnień w oddawaniu moczu i stolca;
 • krwawienia z przewodu pokarmowego, układu moczowego lub narządów rozrodczych;
 • podejrzenia wad rozwojowych narządów wewnętrznych;
 • nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych wskazujących np. na anemię czy anormalny poziom enzymów.

USG jamy brzusznej wymaga od pacjenta pewnego przygotowania. Na badanie trzeba przybyć na czczo, by zapewnić lepszą widoczność narządów wewnętrznych. Niewskazane jest również palenie papierosów na ok. 8 godzin przed badaniem. Niekiedy lekarz zaleca przyjęcie środka przeciw wzdęciom. Pęcherz powinien być pełny, dlatego powinno się wypić przed badaniem kilka szklanek płynów (niegazowanych).

USG serca (echokardiografia)

USG serca to badanie znane również jako echokardiografia, UKG lub echo serca. Pozwala na ocenę wydolności tego narządu oraz wykrywanie nieprawidłowości jego struktury. Używane jest w celach diagnostycznych oraz  w celu określenia odpowiednich metod leczenia. Pomaga również monitorować rozwój wad serca. To jedno z powszechniejszych badań USG – Warszawa jest jednym z miast, w których można je przeprowadzić w niemal każdej przychodni. Wskazania do jego wykonania obejmują:

 • chorobę niedokrwienną serca;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • wady serca wrodzone i nabyte;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • kardiomiopatie;
 • nowotwory serca,
 • zaburzenia rytmu serca;
 • podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej;
 • choroby osierdzia;
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia.

Badanie najczęściej wykonuje się, przykładając głowicę aparatu do klatki piersiowej w pozycji leżącej. Nie wymaga szczególnego przygotowania. Niekiedy jednak konieczne jest przeprowadzenie badania przezprzełykowego za pomocą specjalnej sondy USG.

USG wewnętrzne – endowaginalne

USG jest również badaniem często wykorzystywanym w ginekologii. W diagnozie stanu narządów rodnych używa się niekiedy badania jamy brzusznej, ale USG wewnętrzne, czyli endowaginalne, jest znacznie dokładniejsze. Sonda wprowadzana jest przez pochwę. Wskazań do jego przeprowadzenia jest wiele. Przeprowadza się je m.in. przy:

 • bólach podbrzusza;
 • dolegliwościach okołomiesiączkowych (silny ból w trakcie miesiączki, zaburzenia bądź zatrzymanie cyklu);
 • plamieniach;
 • podejrzeniu zmian w obrębie jajników lub macicy albo wad budowy narządów rodnych;
 • konieczności oszacowania fazy cyklu miesiączkowego;
 • trudnościach z donoszeniem ciąży;
 • diagnostyce niepłodności.

To również podstawowe badanie profilaktyczne obok cytologii. Nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjentka powinna się jednak zjawić w gabinecie z pustym pęcherzem. Badanie nie jest bolesne (sonda ma ok. 2 cm szerokości), choć może być niekomfortowe. Trwa nie więcej niż kilkanaście minut. Jeśli chcesz poddać się właśnie takiemu badaniu USG, Warszawa jest miastem, w którym bez problemu skorzystasz z niego w każdym gabinecie ginekologicznym.

USG w czasie ciąży

Gabinety ginekologiczne muszą dysponować aparaturą do USG również ze względu na ciężarne pacjentki. Jest to podstawowa metoda kontrolowania prawidłowości rozwoju płodu i przebiegu ciąży. Badanie przeprowadza się przynajmniej raz w każdym trymestrze – w pierwszym dopochwowo, następnie przez powłoki brzuszne. Dostępne są również coraz nowocześniejsze technologie USG. Warszawa obfituje w gabinety wyposażone w aparaty 3D i 4D, które umożliwiają zarówno lekarzowi, jak i przyszłym rodzicom jeszcze dokładniejsze przyjrzenie się płodowi.

USG tarczycy

Choroby tarczycy to kolejne schorzenia, przy których niesamowicie przydają się badania USG. Wykorzystuje się je do precyzyjnej oceny wielkości narządu oraz wyszukiwania zmian w jego obrębie (np. guzków czy torbieli). Wskazaniem do wykonania badania są nieprawidłowości w zakresie wyników badań laboratoryjnych związanych z hormonami tarczycowymi lub też stwierdzone przez lekarza przy badaniu palpacyjnym. Procedura nie wymaga specjalnego przygotowania i jest całkowicie nieinwazyjna oraz bezbolesna.


Istnieje również wiele innych sposobów na wykorzystanie USG. Warszawa jest miastem, w którym powszechnie wykonuje się tego typu aparaty do badania:

 • piersi,
 • jąder,
 • końcowego odcinka jelita grubego,
 • ośrodkowego układu nerwowego,
 • stawów,
 • oczodołu,
 • tkanek miękkich i mięśni.

Ponadto bardzo często wykonywanym badaniem jest USG dopplerowskie pozwalające sprawdzić przepływ krwi w naczyniach. Zdarza się również, że ultrasonograf jest wykorzystywany na sali operacyjnej w celu zapewnienia lepszej kontroli przebiegu zabiegu.

Szpinak – źródło witamin – dietetyk z CMP Piaseczno o właściwości zdrowotnych szpinaku

Szpinak to warzywo znane i uprawiane od ponad 2000 lat. Do Europy szpinak trafił dzięki Arabom, którzy zapoczątkowali uprawę tej rośliny w Hiszpanii, a później na terenie całej Europy.


Szpinak – jak go jeść?

W Polsce szpinak jest bardzo popularnym warzywem, zarówno w formie świeżych liści, jak i mrożonych. Dodajemy go do sałatek, omletów, smoothie, soków, do kanapek jako zamiennik sałaty. Chętnie zjadamy go z makaronem, jako farsz do pierogów czy wytrawnej tarty.

Wiele osób go kocha, ale równie liczne grono dorosłych źle wspomina go z czasów dzieciństwa i obiadów z papką szpinakową.

Szpinak jest bardzo łatwy w uprawie, dlatego często możemy zobaczyć liście szpinaku w przydomowych ogródkach czy na działkach.


Szpinak – wartości odżywcze i właściwości zdrowotne

Z uwagi na liczne walory zdrowotne szpinak polecany jest przez dietetyków jako wartościowy element diety. Szpinak odegrał również rolę w kreskówce, gdzie bohater Popeye poleca zjadanie liści szpinaku w celu uzyskania ogromnej siły.


Dlaczego warto jeść szpinak?

 • Szpinak jest niskokaloryczny (16 kcal/100 g), zawiera duże ilości potasu, magnezu, cynku, manganu oraz witaminy A (szczególnie B-karotenu), tiaminy, kwasu foliowego, B2 i C.

Zawiera również spore ilości żelaza, jednak jego biodostępność jest znikoma. Wchłanianie żelaza ze szpinaku jest bardzo małe i wynosi zaledwie 1%.

 • Szpinak zawiera niewiele kalorii, dlatego polecany jest na diecie odchudzającej. Udowodniono, że ekstrakt ze szpinaku zwiększa uczucie sytości po posiłku.
 • Liście zawierają duże ilości błonnika, który usprawnia pracę jelit i przeciwdziała zaparciom.
 • Z uwagi na wysoką zawartość potasu, kwasu foliowego, koenzymu Q10 szpinak ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy (obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko zawału i udaru).
 • Zielone liście szpinaku to idealne źródło witaminy A, która występuje głównie w postaci B-karotenu. Witamina A pozytywnie wpływa na funkcjonowanie wzroku – badania pokazują, że u osób z niedoborem witaminy A obserwuje się zaburzenia widzenia w postaci tzw. ślepoty zmierzchowej. U małych dzieci i kobiet ciężarnych obserwuje się natomiast zespół suchego oka.
 • Ciemnozielone liście szpinaku to bardzo dobre źródło witaminy K. Niedobór tej witaminy może objawiać się różnego rodzaju krwawieniami.
 • Z uwagi na liczne związki antyoksydacyjne szpinak ma działanie przeciwnowotworowe – szczególnie polecany w profilaktyce raka żołądka oraz przełyku.

Przeciwwskazania do jedzenia szpinaku

 • Dużych ilości szpinaku powinny unikać osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe – warfaryna (lek, który jest antagonistą witaminy K), ponieważ witamina K zwiększa krzepnięcie krwi i obniża skuteczność tych leków.
 • Ze względu na wysoką zawartość szczawianów, szpinaku powinny unikać osoby z kamicą nerkową, chorobami reumatoidalnymi czy dną moczanową.

Przepis na burgery ze szpinakiem

Jaglane burgery ze szpinakiem

Składniki na około 8–9 kotletów:

 • 1 szklanka rozmrożonego siekanego szpinaku
 • 1 szklanka ugotowanej ciecierzycy (można użyć takiej z puszki)
 • około ¾ szklanki suchej kaszy jaglanej
 • ½–¾ szklanki płatków owsianych
 • 2 łyżki oleju
 • 2 łyżki siemienia lnianego
 • 2 łyżki płatków drożdżowych
 • 3 większe ząbki czosnku
 • 1 mała cebula
 • 1 łyżeczka sosu sojowego
 • sól i pieprz

 Przygotowanie

 • Kaszę jaglaną przepłucz i ugotuj, aż będzie miękka.
 • Szpinak przełóż do mniejszej miski (po rozmrożeniu warto odcisnąć nadmiar wody) i dodaj do niego posiekaną cebulę (można ją wcześniej podsmażyć) oraz starty na małej tarce czosnek. Dopraw solą i pieprzem.
 • W większej misce rozgnieć ciecierzycę widelcem i dodaj do niej przyprawiony szpinak.
 • Kolejno dodaj do masy ugotowaną kaszę jaglaną, zmielone siemię lniane i płatki owsiane rozdrobnione w dłoniach lub lekko zmiksowane w młynku. Wszystko dokładnie wymieszaj, dopraw płatkami drożdżowymi i sosem sojowym. Na koniec dodaj olej.
 • Masę odstaw na około 20 minut, aż płatki owsiane i siemię pochłonie wodę, a sama masa zgęstnieje. Gdyby masa okazała się zbyt wilgotna – należy dodać więcej płatków.
 • Piekarnik nagrzej na około 200°C i formuj kotlety zwilżonymi dłońmi. Układaj je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz około 20 minut z jednej strony (aż będą odchodzić od papieru), a następnie 10 z drugiej.
 • Gotowe burgery zajadaj w bułce z masą dodatków lub jako dodatek do zwykłego obiadu.

mgr Katarzyna Różycka

dietetyk kliniczny w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Bibliografia

 1. Kunachowicz H. i wsp., Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, 2017
 2. Malchrzak W. i wsp., Szpinak – zdrowa, nieco zapomniana roślina, Med Rodz 2019; 22(3): 142-145
 3. Źródło przepisu: https://ervegan.com/2015/12/jaglane-burgery-ze-szpinakiem/

Pakiet pocovidowy – kontrola stanu zdrowia pacjenta w CMP po przebytym COVID-19

Objawy związane z przebyciem choroby COVID-19 potrafią utrzymywać się u Pacjentów nawet wiele tygodni od zakażenia wirusem. Obserwując powikłania dotyczące funkcjonowania wielu układów, CMP wprowadza dla Państwa możliwość skorzystania z nowej oferty – Pakietów badań pocovidowych.

Pakiety zostały opracowane w dwóch wariantach i każdy z nich dedykowany jest innej grupie Pacjentów. Zostały one opracowane na podstawie analizy lekarzy specjalistów i zgodnie z zaleceniami British Thoracic Society zawierają zarówno konsultacje lekarskie jak i badania laboratoryjne oraz diagnostyczne.


Pakiet dla ozdrowieńców – Pakiet badań pocovidowych podstawowy

Pakiet badań pocovidowych podstawowy jest dedykowany Pacjentom, u których zwykle leczenie przebiegało w warunkach domowych, jednak objawy nie ustąpiły w pełni nawet kilka tygodni od zakażenia. Proponujemy realizację pakietu po 3-4 tygodniach od zakażenia.

Utrzymujące się dolegliwości określane mianem LongCOVID czy postCOVID syndrom są zjawiskiem powszechnie obserwowanym i wymagają atencji ze strony środowiska medycznego. Powikłania są liczne i dotyczą wielu układów.


Pakiet pocovidowy podstawowy – opis badań

Wybór badań laboratoryjnych, został podyktowany możliwością pełniejszej oceny zdrowia pacjenta.  W pakiecie podstawowym obowiązkowym elementem ze względu na częste powikłania kardiologiczne i pulmonologiczne jest także wykonanie badania: pomiar ciśnienia tętniczego, wykonanie EKG oraz pomiar saturacji.

Po wykonaniu kompletu badań (laboratoryjnych i diagnostycznych) pacjent zgłasza się do internisty, który po zebranym wywiadzie i przeprowadzonym badaniu fizykalnym, sprawdza wyniki badań dodatkowych i zgodnie z najlepszą wiedzą zleca ewentualne dalsze konsultacje specjalistyczne i zgodnie ze wskazaniami rtg klatki piersiowej. Dlatego konsultacja internistyczna stanowi obowiązkowy element w pakietach pocovidowych.

Ewentualne dodatkowe konsultacje specjalistyczne zlecone przez internistę są, w przypadku pacjentów z deklaracja NFZ w CMP, świadczone ze zniżką 10%. Badanie RTG jest objęte pakietem podstawowym, jednak ze względu na to, że jest to obciążające dla Pacjenta, badanie wykonywane jest jedynie ze wskazań lekarskich (niezbędne jest skierowanie).

Szczegółowy zakres Pakietu pocovidowego podstawowego dostępny jest w Sklepie CMP

Pakiet dla ozdrowieńców – Pakiet badań pocovidowych rozszerzony

Skład pakietu badań pocovidowych rozszerzonego jest zgodny z zaleceniami British Thoracic Society i  dedykowany jest głównie pacjentom, u których zwykle leczenie COVID przebiegało w warunkach szpitalnych oraz pacjentom poddawanych tlenoterapii ale nie tylko. Powikłania po infekcji COVID pojawiają się nawet po łagodnym przebiegu choroby. Dlatego zachęcamy, aby z pakietu skorzystali pacjenci z objawami np. z utrzymującą się dusznością czy kołataniem serca, bólami w klatce piersiowej czy bólami głowy, zawrotami głowy i zaburzeniami neuropoznawczymi („mgła mózgowa”) czy z przewlekłym zmęczeniem. Pacjent powinien skorzystać z pakietu po 4-6 tygodniach po infekcji.


Pakiet pocovidowy rozszerzony – opis badań

Poza szerokim panelem badań laboratoryjnych i diagnostycznych, dodatkowo w tym pakiecie pacjent może skorzystać z konsultacji specjalistycznych (kardiologicznej, pulmonologicznej, neurologicznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej). Na uwagę zasługuje również badanie NT-proBNP wskazujące na ewentualną niewydolność serca czy D- dimery, które mogą pomóc w ocenie pod kątem zakrzepicy.

Konsultacja internistyczna stanowi obowiązkowy element tego pakietu. Lekarz podsumowuje stan zdrowia  pacjenta i zaleca dalsze postepowanie.

Szczegółowy zakres Pakietu pocovidowego rozszerzonego dostępny jest w Sklepie CMP.


Pakiet rehabilitacyjny pocovidowy – dodatek do pakietów pocovidowych

Do Pakietów pocovidowych oferowanych przez CMP (pakiet podstawowy i rozszerzony), Pacjent może dokupić moduł rehabilitacyjny. Wskazane jest jednak wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych przed podejmowaną rehabilitacją.


Pakiet rehabilitacyjny pocovidowy – skład pakietu

Pakiet rehabilitacyjny pocovidowy skierowany jest dla pacjentów, którzy  przebyli infekcję COVID i zmagają się z powikłaniami i długotrwałymi skutkami tej choroby. W skład pakietu wchodzi konsultacja rehabilitacyjna oraz 4 sesje terapii indywidualnych (30min), czyli wizyt i spotkań z fizjoterapeutą.

Podczas konsultacji rehabilitacyjnej zostanie przeprowadzona szczegółowa rozmowa z pacjentem. Wywiad będzie dotyczył objawów i utrzymujących się dolegliwości oraz zostanie przeprowadzone badanie fizjoterapeutyczne. Dzięki temu, możliwe będzie określenie indywidualnego celu rehabilitacji dla każdego pacjenta. A także dobranie najskuteczniejszego sposobu terapii, odpowiednich metod fizjoterapeutycznych oraz ćwiczeń.

Po przeprowadzonej konsultacji rehabilitacyjnej rozpoczynają się spotkania indywidualne z fizjoterapeutą. Terapia indywidualna obejmuje wykorzystanie technik terapii manualnej, tkanek miękkich i powięziowych. Także mobilizację i pracę z przeponą, mobilizację mięśni i stawów żebrowych, pracę z oddechem, techniki relaksacyjne. Spotkania obejmują również szczereg ćwiczeń: oddechowych, oddechowo-krążeniowych, wzmacniających i ogólnousprawniających. Rehabilitacja wraz z realizacją pakietu powinna rozpocząć się około 4 tygodnie od zakażenia i pojawienia się objawów.

Szczegółowy zakres Pakietu rehabilitacyjnego pocovidowego dostępny jest w Sklepie CMP.


Pakiety pocovidowe – cena i sposób zakupu

Pakiety można kupić za pośrednictwem Sklepu CMP lub w recepcji oddziałów CMP.

Pakiet rehabilitacyjny pocovidowy jest dostępny wyłącznie jako rozszerzenie Pakietów pocovidowych. Z Pakietu rehabilitacyjnego pocovidowego mogą skorzystać tylko pacjenci, którzy wykupili Pakiet pocovidowy podstawowy lub rozszerzony.

Woda – jaki ma wpływ na organizm i ile powinniśmy jej pić wyjaśnia dietetyk z CMP Piaseczno

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro i od tego czasu co roku obchodzimy to wyjątkowe święto. Wydarzenie ma przypominać, jak wielką rolę odgrywa woda i jak świadomie powinniśmy korzystać z jej zasobów – bez marnotrawienia. Czysta woda jest luksusem, na który nie mogą sobie pozwolić kraje objęte biedą, klęskami żywiołowymi czy pogrążone w konfliktach zbrojnych.

Światowy Dzień Wody to ważny dzień, w którym warto przypomnieć o szacunku do wody, bez której nie jesteśmy w stanie przeżyć.


Dlaczego woda jest ważna dla zdrowia?

Ciało dorosłego człowieka w około 60% składa się właśnie z wody i nawet niewielkie odwodnienie powoduje zaburzenie funkcjonowania organizmu. Woda stanowi bardzo ważną część w każdej komórce ciała. Jest niezbędna do przeprowadzenia podstawowych procesów w organizmie, takich jak transport składników odżywczych, trawienie, ruchomość stawów czy regulacja temperatury ciała.

Nie jesteśmy w stanie magazynować dużej ilości wody, dlatego przy niedostatecznej podaży płynów może dojść do zaburzeń elektrolitowych, problemów z mową i poruszaniem się, ciśnieniem krwi i oddawaniem moczu.


Kto jest szczególnie narażony na odwodnienie?

Wyjątkowo wrażliwe na odwodnienie są niemowlęta, a także osoby starsze, u których odczuwanie pragnienia jest znacznie zmniejszone. Ryzyko odwodnienia jest większe w trakcie choroby, gdy mamy gorączkę lub biegunkę. Utrata wody równej 20% masy ciała jest bezpośrednim zagrożeniem życia.


Woda – czy nadmiar płynów jest niebezpieczny?

Szkodliwy jest również nadmiar płynów, szczególnie tych o niskiej zawartości elektrolitów – może to doprowadzić do nudności, wymiotów, osłabienia, obniżenia ciśnienia krwi, a nawet do drgawek.


Ile powinniśmy pić wody? Jakie jest zapotrzebowanie na płyny?

Woda znajduje się nie tylko w napojach, które spożywamy, ale także warzywach, owocach czy mleku i napojach mlecznych.

Ilość wody jaką powinniśmy wypić w ciągu dnia, zależy od wielu czynników, m.in. od temperatury i wilgotności powietrza, aktywności fizycznej czy składu naszej diety.


Kiedy zapotrzebowanie na płyny wzrasta? Kiedy powinniśmy pić więcej wody?

 • Zarówno podwyższona jak i obniżona temperatura powietrza,
 • obniżona wilgotność otoczenia,
 • duże wysokości (wycieczki górskie),
 • wysoka aktywność fizyczna,
 • wysoka kaloryczność diety,
 • dieta wysokobiałkowa,
 • dieta bogata w błonnik pokarmowy,
 • duże spożycie soli i alkoholu.

Woda- ile płynów powinniśmy wypijać?

 • niemowlęta 0-6 miesięcy ok. 700 ml/dobę
 • niemowlęta 7-11 miesięcy ok. 800 ml/dobę
 • dzieci 1-3 lata ok. 1300 ml/dobę
 • dzieci 4-9 lat 1600-1750 ml/dobę
 • chłopcy 10-18 lat 2100-2500 ml/dobę
 • dziewczynki 10-18 lat 1900-2000 ml/dobę
 • kobiety 2000 ml/dobę
 • mężczyźni 2500 ml/dobę
 • kobiety w ciąży 2300 ml/dobę
 • kobiety karmiące piersią 2700 ml/dobę

Jaką wodę powinny pić niemowlęta i małe dzieci?

Dla niemowląt i małych dzieci najlepsza jest woda źródlana lub niskozmineralizowana, niskosodowa i niskosiarczanowa. Starsze dzieci i dorośli mogą pić wodę z kranu oczyszczoną za pomocą filtrów domowych (podłączonych bezpośrednio do kranu, dzbanków filtrujących, butelek z filtrami). Dzięki filtrom i butelkom wielorazowym przyczynimy się do ograniczenia zużycia plastiku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla naszej planety.


mgr Katarzyna Różycka

dietetyk kliniczny w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

 

 

Bibliografia

Jarosz M. i wsp. Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Państwowy Zakład Higieny, 2020

Abonament medyczny dla pracowników – jak wybrać najlepszą ofertę?

Abonamenty medyczne dla pracowników to właściwie standard w nowoczesnej firmie. Coraz więcej osób, decydując się na podjęcie zatrudnienia w konkretnym miejscu, zwraca uwagę nie tylko na wynagrodzenia, ale również na tzw. bonusy, czyli dodatkowe świadczenia. Szczególnie cenione są pakiety medyczne. To niewielki koszt dla pracodawcy, za to wiele korzyści, szczególnie jeśli wybierzesz odpowiednią ofertę. Sprawdź, jak to zrobić!


Abonament medyczny – korzyści dla pracownika i pracodawcy

Trudno się dziwić, że pracownicy doceniają abonamenty pozwalające na korzystanie z prywatnych usług medycznych. Publiczna służba zdrowia w Polsce pozostawia bowiem wiele do życzenia, szczególnie w zakresie oczekiwania na konsultacje u specjalistów. Wiele osób, chcąc zasięgnąć profesjonalnej porady, i tak umawia się na wizytę w prywatnym gabinecie, która potrafi kosztować nawet kilkaset złotych. Abonament pozwala zaś skorzystać z takich świadczeń w każdej chwili, bez dodatkowych opłat. To dlatego pracownicy często wręcz oczekują tego rodzaju świadczeń od pracodawców.

Pakiety medyczne to jednak nie tylko sposób na zdobycie pracowników i zyskanie ich uznania. Korzyści dla firmy oferującej takie dodatki do pensji mogą być znacznie większe. Dostęp do wysokiej jakości, prywatnej opieki medycznej zwiększa morale i lojalność zespołu, a także ułatwia szybką interwencję w razie choroby. Abonament medyczny dla pracowników często obejmuje również członków ich rodziny, co oznacza, że np. w przypadku choroby dziecka mogą skorzystać z błyskawicznej pomocy, a tym samym szybciej wrócić do pracy. Takie świadczenia skracają czas przebywania na zwolnieniach i zmniejszają rotację wśród personelu. Dzięki temu zespół pracuje wydajniej i sprawniej, przyczyniając się do zwiększania zysków przedsiębiorstwa. Ponadto koszt zakupu abonamentu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym obniżyć odprowadzane podatki!


Jak wybrać najlepszy abonament medyczny dla pracowników?

Kiedy zaczniesz się przyglądać tej kwestii, na pewno zauważysz, że ofert abonamentów medycznych dla firm jest na rynku naprawdę dużo. Jak więc wybrać ten właściwy? Na pewno nie warto się kierować tylko ceną – bardzo niska zazwyczaj oznacza znacznie okrojone świadczenia lub np. możliwość realizacji usług w niewielu placówkach. Koszt pakietu dla jednego pracownika to zwykle ok. kilkudziesięciu złotych miesięcznie – w tej cenie na pewno znajdziesz wiele ciekawych ofert. Co więc brać pod uwagę, podejmując decyzję? Na pewno warto sprawdzić:

 • do jakich specjalistów można się udać w ramach pakietu – dobrze, jeśli jest ich wielu, ale sprawdź, czy na pewno abonament obejmuje konsultacje u najczęściej odwiedzanych lekarzy (kardiologa, ginekologa, ortopedy, okulisty, chirurga itp.);
 • jakie badania obejmuje abonament – zwróć szczególną uwagę na analizy laboratoryjne oraz droższe procedury, takie jak badania endoskopowe, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa;
 • gdzie znajdują się placówki, w których można skorzystać z pakietu – najlepiej, gdy każdy pracownik może znaleźć przychodnię blisko swojego miejsca zamieszkania lub ewentualnie siedziby firmy.

Powyższe kwestie to podstawa, która z pewnością pomoże Ci zawęzić poszukiwania, a jednocześnie dokładnie określić oczekiwania.


Abonamenty medyczne dla pracowników – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Należy jednak pamiętać, że jakość oferty przejawia się nie tylko w tym, jak szerokie usługi oferuje dany pakiet. Wybierając abonamenty medyczne dla pracowników, warto się również postarać, by korzystanie z nich było dla personelu przyjemnością, a nie udręką. Dobrym pomysłem może być sprawdzenie, jak wygląda rejestracja na wizytę i jak długi jest czas oczekiwania. Im wygodniej i szybciej, tym lepiej. Jednocześnie można się zapoznać z tym, jak działa obsługa pacjenta w danej sieci, ponieważ świadczenia tego typu zazwyczaj są realizowane właśnie w konkretnych sieciach przychodni. Warto też upewnić się, że wszelkie badania można wykonać na miejscu – znacząco usprawnia to proces diagnostyczny, co przekłada się na komfort i zdrowie pacjenta. Oferta na rynku jest szeroka, dlatego na pewno znajdziesz pakiet, który zadowoli zarówno Ciebie, jak i Twoich pracowników.

Test przeciw COVID-19 – wypełnij formularz online i zapisz się na test

Pandemia koronawirusa trwa i coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy rodzinnych z objawami, które wskazują na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W takich przypadkach niezbędne jest wykonanie testu przeciw COVID-19 aby móc wdrożyć odpowiednie zalecenia, leczenie oraz izolację.


Skierowanie na test przeciw COVID-19 w ramach NFZ

Dotychczas jedyną drogą, która umożliwiała otrzymanie skierowania na test wykrywający RNA wirusa SARS-CoV-2 w ramach NFZ był kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej poprzez telekonsultację. A teraz pojawiło się nowe rozwiązanie, które ma odciążyć lekarzy POZ i zapewnić jeszcze lepszą dostępność do badań w kierunku COVID-19.


Skierowanie na test przeciw COVID-19 bez konsultacji z lekarzem?

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o wprowadzeniu udogodnienia dla pacjentów, którzy mają objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jak informuje Minister Zdrowia zapisy na test możliwe są online poprzez wypełnienie formularza.


Jak działa formularz kwalifikujący do wykonania testu przeciw COVID-19?

Formularz składa się z kilku pytań, na które należy odpowiedzieć zaznaczając odpowiednie pola. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system wygeneruje informację o konieczności lub jej braku wykonania testu.

W przypadku gdy system wygeneruje informację o kwalifikacji na test pojawi się pole wyboru. Po zaznaczeniu wybranej opcji należy kliknąć zapisz się na test i postępować zgodnie z instrukcją. 

Źródło: aplikacje.gov.pl


Masz objawy zakażenia COVID-19?

 

Zmiany w umawianiu telekonsultacji w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w CMP

Szanowni Pacjenci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 05.03.2021 dotyczącego nowych zasad umawiania telekonsultacji w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, informujemy, że osobista wizyta Pacjentów w przychodniach Centrum Medycznego CMP musi odbyć się:

 • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie telekonsultacji (nie dotyczy wydawania zaświadczeń, recept do kontynuacji leczenia, zleceń na wyroby medyczne);
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ;
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
 • gdy pacjentem jest dziecko do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Powyższe wytyczne nie dotyczą telekonsultacji udzielanych pacjentom przed zleceniem testu na COVID-19 oraz telekonsultacji w 8-10 dobie izolacji, a także innych usług, które nie są realizowane w ramach POZ.


Chcesz korzystać z usług CMP w ramach bezpłatnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

Złóż deklarację POZ!