Wady serca – przyczyny, objawy i leczenie

Wady serca – przyczyny, objawy i leczenie

Nieustanny rozwój medycyny i metod diagnostycznych sprawia, że wzrasta liczba osób dorosłych cierpiących na wrodzone wady serca. Wdrażanie skutecznego leczenia pozwala bowiem na znaczne przedłużenie długości życia oraz poprawę codziennego funkcjonowania.[1] W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie są wady serca i jak można je leczyć.

Wada serca – co to jest?

Przyjmuje się, że wady serca dotyczą 8 na 1000 urodzonych dzieci oraz 4 na 1000 dorosłych. Warto zauważyć jednak, iż systematycznie wzrasta liczba pacjentów w dorosłym wieku. Możliwość przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, lepsze warunki diagnostyczne oraz mała śmiertelność doprowadziły do znacznej poprawy przeżywalności dzieci z wadami serca. Coraz więcej wyzwań przysparza jednak odpowiednia troska o zdrowie dorosłych pacjentów, którzy często cierpią na choroby innych narządów i układów.[2]

Objawy wad serca zależeć będą od rodzaju choroby. Zwężenie zastawki mitralnej to najczęstsza wada serca u dorosłych, która powstaje najczęściej w wyniku gorączki reumatycznej. Nagromadzenie mukopolisacharydów i soli wapnia prowadzi do pogrubienia i zrośnięcia komór w zastawkach. W konsekwencji dochodzi do ograniczenia ruchomości ujścia zastawki. Wśród najważniejszych symptomów choroby możemy wymienić m.in. obniżoną odporność na wysiłek oraz obrzęk płucny.[3]

Jakie są przyczyny wad serca?

Wada wrodzona serca znacznie zmienia morfologię narządu. Bardzo często trudne jest jednoznaczne znalezienie przyczyny choroby. Przyjmuje się, że większość dysfunkcji ma podłoże genetyczne lub powstaje w wyniku działania czynników teratogennych[4], wśród których możemy wymienić m.in. cukrzycę oraz płodowy zespół alkoholowy FAS. Istotne znacznie mają także infekcje w czasie ciąży np. różyczka.[5]

Wady serca wrodzone i nabyte – diagnostyka i leczenie

Najczęściej wady serca dzieli się na sinicze i niesinicze, które mogą występować z prawidłowym, zwiększonym lub zmniejszonym przepływem płucnym. Diagnostyka rozpoczyna się już w życiu płodowym dziecka. W 18-20 tygodniu ciąży standardowo wykonuje się USG płodu. Niekiedy dodatkowo przeprowadza się ECHO serca oraz badanie dopplerowskie. Echokardiografia przeprowadzana jest w przypadku występowania wad serca u matki.[6] Szczególnym problemem może okazać się również ukryta wada serca, która zostaje zdiagnozowana dopiero w dorosłym życiu.

Nieprawidłowości anatomiczne, w tym złożona wada serca wymagają wdrożenia odpowiedniego leczenia, które zależy od rodzaju wady oraz jej zaawansowania. Coraz częściej lekarze zwracają się jednocześnie w kierunku niechirurgicznych metod naprawczych. Przeważnie głównym celem terapii jest poprawa przepływu krwi, wymagająca dalszego leczenia zachowawczego.[7] Leczeniem wad serca zajmują się kardiolodzy. Szukasz doświadczonego specjalisty? Już dziś zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem z Centrum Medycznego CMP!

[1] Lidia Tomkiewicz – Pająk, Piotr Podolec, Jak żyć z wrodzoną wadą serca? Poradnik dla dorosłych z wrodzonymi wadami serca, Warszawa, 2014, https://www.sercedziecka.org.pl/katalog/przewodnik/dorosli-wws-broszura.pdf (dostep 30.09.2023), s. 6.

[2] Michael N. Singh, Opieka nad dorosłym z wrodzoną wadą serca, Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine, 2008, https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/009/446/original/23-37.pdf (dostęp 30.09.2023)s s. 23.

[3] Wady sercahttps://www.ikard.pl/wady-serca.html (dostęp 30.09.2023).

[4] Lidia Tomkiewicz – Pająk, Piotr Podolec, op. cit., s. 9.

[5] Wady serca u dzieci, materiały udostępnione przez Klinikę Neurologii i Pediatrii WUM, http://neurologiadziecieca.wum.edu.pl/sites/neurologiadziecieca.wum.edu.pl/files/seminarium_9_-_wady_serca.pdf (dostęp 30.09.2023).

[6] Ibidem.

[7] Lidia Tomkiewicz – Pająk, Piotr Podolec, op. cit., s. 9-11.

-->