EKG spoczynkowe – badanie, wyniki

EKG spoczynkowe – badanie, wyniki

Historia badania elektrokardiograficznego sięga początków XX wieku. Do tej pory metoda ta jest chętnie wykorzystywana przez lekarzy na całym świecie. EKG spoczynkowe jest bowiem nieinwazyjnym badaniem, które w krótkim czasie może dać nam bardzo dużo informacji na temat stanu zdrowia pacjenta[1]. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest EKG spoczynkowe. Na czym polega badanie? Kiedy należy je wykonać?

EKG spoczynkowe – co to jest?

Najprostsza definicja określa badanie EKG jako graficzny zapis potencjału energetycznego wytwarzanego podczas skurczów mięśnia sercowego. Głównym celem badania jest dostarczenie kompleksowych informacji na temat nieprawidłowości pracy serca. EKG Jest przeprowadzane zarówno w celach diagnostycznych, jak i podczas monitorowania progresji choroby i efektywności wdrożonego leczenia[2]. Kiedy przeprowadza się EKG spoczynkowe? Co wykrywa to badanie?

Służy przede wszystkim do diagnostyki zaburzeń rytmu serca, arytmii oraz oceny wtórnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Ponadto umożliwia rozpoznanie zawału, zapalenia mięśnia sercowego oraz zmian morfologicznych, w tym przerostu komór i przedsionków. Potwierdza ponadto wystąpienie ostrej choroby wieńcowej oraz ułatwia ocenę funkcjonowania urządzeń wszczepialnych[3].

EKG spoczynkowe – jak się przygotować?

Odpowiedzmy teraz na pytanie, na czym polega EKG spoczynkowe. Ile trwa diagnostyka? Podczas badania na klatce piersiowej, nogach i rękach pacjenta zostają rozmieszczone elektrody, pozwalające na monitorowanie pracy mięśnia sercowego. Dane pozyskiwane są z dwóch elektrod, pomiędzy którymi występuje różnica napięcia. W tym miejscu warto podkreślić, iż pomiar jest nieinwazyjny i bezbolesny[4].

Podczas badania pacjent proszony jest o ułożenie się w pozycji leżącej na plecach z rękami położonymi wzdłuż ciała. Całe badanie trwa jedynie 5 minut i nie wymaga szczególnych przygotowań. Bezpośrednio przed założeniem elektrod, badany proszony jest o rozebranie się od pasa w górę. Konieczne jest także zdjęcie metalowych dodatków, w tym biżuterii[5].

EKG spoczynkowe – jak odczytać wyniki?

Robiłeś ostatnio EKG spoczynkowe? Wyniki badania może odczytać jedynie lekarz. Każda część krzywej przedstawia jeden pełny cykl pracy serca od chwili napłynięcia krwi do przedsionków, aż do jej wypompowania, dając tym samym kompleksowe informacje na temat pracy mięśnia sercowego[6]. Zauważyłeś u siebie niepokojące objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego? Chcesz przeprowadzić kompleksowe badania profilaktyczne? W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy poradni kardiologicznej, którą znajdziesz w naszym Centrum Medycznym CMP. Doświadczeni kardiolodzy przeprowadzą kompleksową diagnostykę chorób oraz wdrożą niezbędne leczenie.

[1] Mariola Czuchry, Analiza nieprawidłowości w sygnale EKG, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków, 2014, s. 16.

[2] Agata Reczek, Wykonanie zapisu EKG, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/160144/reczek_wykonanie_zapisu_ekg_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 13.07.2023), s. 238.

[3] Ibidem, s. 238; Rafał Baranowski, et. al., Kompendium zasad wykonywania i opisywania elektrokardiogramu spoczynkowego. Kryteria diagnostyczne opisu rytmu, osi elektrycznej serca, woltażu zespołów QRS, zaburzeń automatyzmu i przewodzenia. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kardiologia Polska, vol. 74, nr 5/2016, s. 493.

[4] Paulina Brożek, Elektrokardiografia (EKG), https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/152094,elektrokardiografia-ekg (dostęp 13.07.2023).

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

-->