Bezpłatne Szczepienie Dzieci przeciwko Meningokokom!

Bezpłatne Szczepienie Dzieci przeciwko Meningokokom!

Inwazyjna choroba meningokokowa to najniebezpieczniejsze schorzenie, jakie wywołują te bakterie. Obejmuje ona zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsę. Najbardziej narażone na zachorowanie są dzieci ze względu na przebywanie w dużych skupiskach ludzi i słabą odporność. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu wywołanym  przez bakterie grupy meningokoków jest szczepienie ochronne.

 

 


Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:


1) w dniu szczepienia, dziecko musi mieć więcej niż 3 miesiące i mniej niż 3 lata.

2) rodzic dziecka aplikującego do programu, w dniu zgłoszenia do programu oraz w dniu szczepienia, musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego) i powinien przedłożyć realizatorowi wypełniony druk (oświadczenie) o spełnianiu warunków kwalifikacji do programu.

3) rodzic musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział dziecka w programie oraz podpisać oświadczenie, że dziecko nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.

4) dzieci aplikujące do programu uczęszczają do:

  • żłobka (w przypadku dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia)
  • klubu dziecięcego (w przypadku dzieci od ukończenia 1 roku życia)

lub

5) dzieci aplikujące do programu, których rodzice deklarują przyszłe uczęszczanie do:

  • żłobka (w przypadku dzieci młodszych niż 20 tydzień życia)
  • klubu dziecięcego (w przypadku dzieci młodszych niż 1 rok życia).

Planowane interwencje

Po zakwalifikowaniu uczestnika do programu, zostaną wykonane następujące interwencje:

1) lekarskie badanie kwalifikacyjne,

2) przeprowadzenie szczepienia (podanie 1 dawki szczepienia pierwotnego lub 1 dawki uzupełniającej). Nie więcej niż 2 dawki szczepienia pierwotnego i 1 dawka szczepienia uzupełniającego.


Które przychodnie CMP realizują bezpłatny mazowiecki program szczepień przeciwko meningokokom?Szczepienie ochronne


Szczepienie zostanie wykonane uczestnikom, którzy spełnili kryteria włączenia do programu, zostali zakwalifikowani do udziału w nim oraz przeszli pozytywnie lekarskie badanie kwalifikacyjne. Szczepienie obejmuje podanie zgodnie z zaleceniami producenta 1 dawki szczepienia pierwotnego lub 1 dawki uzupełniającej. Produktem leczniczym użytym w programie będzie szczepionka Bexsero.

 

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo do udziału w programie mają dzieci, które były już uczestnikami obecnego programu i aplikują do niego po raz kolejny, tak aby możliwe było zaszczepienie dziecka pełnym cyklem szczepień. Uczestnicy będą włączani do programu, do momentu osiągnięcia limitu osób wskazanego w umowie. Uczestnik, który ukończył wszystkie etapy programu, może wziąć w nim udziału ponownie, ale nie więcej niż 3 razy (każdorazowa kwalifikacja i podanie 2 dawek pierwotnych szczepionki i 1 dawki uzupełniającej).


Zapraszamy do zapisów!  formularz zgłoszeniowy

Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50

Jednocześnie informujemy, że zapis na listę oczekujących do szczepienia,  nie jest jednoznaczny z potwierdzeniem zakwalifikowania dziecka do programu.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przedłożenie realizatorowi wypełnionego druku świadomej zgody na udział dziecka w programie oraz podpisanie oświadczenia, że dziecko nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.

Źródło: www.mazovia.pl


-->