Psychoza poporodowa – objawy, przyczyny, leczenie

Psychoza poporodowa – objawy, przyczyny, leczenie

Wejście w nową rolę społeczną bardzo często wiąże się z występowaniem zaburzeń emocjonalnych. W okresie poporodowym może nastąpić pojawienie się zarówno nowych zaburzeń, jak i nasilenie wcześniej istniejących problemów psychicznych i emocjonalnych. Jedną z najpoważniejszych chorób jest depresja poporodowa.[1] W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, na czym polega i w jaki sposób można ją leczyć.

Jakie są objawy depresji poporodowej?

 

Wśród heterogennych zaburzeń psychicznych występujących w okresie poporodowym najczęściej wymienia się depresję poporodową, smutek poporodowy, psychozę poporodową oraz zespół stresu pourazowego, który może towarzyszyć traumatycznym wydarzeniom, np. narodzinom martwego dziecka. Nieleczone lęki po porodzie, objawiające się epizodem depresyjnym przeważnie ustępują po okresie 2-6 miesięcy. Symptomy mogą jednak utrzymywać się nawet do roku.[2]

Depresja poporodowa najczęściej daje objawy zbliżone do tych, występujących podczas epizodu dużej depresji. Wśród charakterystycznych symptomów wymierania się brak zainteresowania dzieckiem, poczucie winy oraz nasilony smutek. Szok poporodowy może prowadzić także do zwiększonego lęku o dobrostan niemowlęcia oraz własne zdrowie. Jednocześnie młode matki często zbyt krytycznie postrzegają swoje kompetencje oraz borykają się z uporczywym poczuciem nieradzenia sobie w nowej sytuacji.[3] Najpoważniejszą postać depresji nazywamy psychozą poporodową. Oprócz wymienionych symptomów mogą występować wtedy dodatkowo zaburzenia o charakterze psychotycznym np. schizofrenia, cyklofrenia oraz paranoja.[4]

Depresja poporodowa – przyczyny

 

Nieznana jest dokładna przyczyny występowania depresji po narodzinach dziecka. Psychika po porodzie pozostaje szczególnie narażona na występowanie zaburzeń afektywnych. Wśród czynników ryzyka wymienia się przytłoczenie nową rolą społeczną. Do tego dochodzi poczucie bezradności towarzyszące laktacji oraz trudności z zaspokojeniem potrzeb dziecka. Ponadto rozwojowi choroby może sprzyjać zmęczenie oraz ogólne rozbicie poporodowe.[5]

Najlepszą profilaktyką zdrowia psychicznego w tym szczególnym czasie jest odpoczynek oraz skupienie się na potrzebach swoich i dziecka. Warto zrezygnować z wykonywania dodatkowych obowiązków, które mogą stanowić zbyt duże obciążenie dla kobiety w połogu.[6]

Jak leczyć depresję poporodową?

 

Leczenie depresji poporodowej będzie zależeć przede wszystkim od stopnia nasilenia objawów. W przypadkach o lekkim i umiarkowanym przebiegu wystarczająca może okazać się psychoterapia, prowadzona najczęściej w nurcie indywidualnym lub poznawczo-behawioralnym. W cięższych przypadkach konieczne jest dodatkowe przyjmowanie środków farmakologicznych. Wśród stosowanych leków możemy wymienić trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Podczas leczenia kluczowe znaczenie ma także wsparcie najbliższej rodziny.[7]

Poporodowe zaburzenia psychiczne wiążą się z koniecznością wdrożenia profesjonalnej terapii. Zapraszamy do konsultacji ze specjalistami z poradni psychologicznej i psychiatrycznej w Naszym Centrum Medycznym CMP. Oferujemy kompleksową diagnostykę oraz prowadzenie skutecznej terapii zaburzeń emocjonalnych.

 

[1] Marzena Kaźmierczak, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego, Problemy Pielęgniarstwa, vol. 18, nr 4/2010, s. 504.

[2] Dominika Dudek, Depresja Poporodowa, Przegląd Lekarski, vol. 59, nr 11/2002, s. 919.

[3] Karolina Kossakowska, Depresja poporodowa matki i jej konsekwencje dla dziecka i rodziny, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, vol. 39, nr 3/2019, s. 135-136.

[4] Karolina Kossakowska-Petrycka, Katarzyna Walęcka-Matyja, Depresyjne zaburzenia nastroju u kobiet po narodzinach dziecka, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, vol. 11, 2007, s. 49.

[5] Marzena Kaźmierczak, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, op. cit., s. 504.

[6] Ibidem., s. 504.

[7] Karolina Maliszewska, Krzysztof Preis, Terapia depresji poporodowej: aktualny stan wiedzy, Ann Acad. Med Gedan, vol. 44/2014, s. 106-108.

-->