USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych TCCD

USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych TCCD

Badanie ultrasonograficzne przezczaszkowe wykonywane jest w celu sprawdzenia tętnic położonych w czaszce, przy jednoczesnym wykorzystaniu funkcjonalności dopplera. Realizuje się je w celu weryfikacji ich drożności. Badanie obrazuje trzy podstawowe cechy naczyń krwionośnych w kontekście struktur mózgowia. Metoda pozwala na ocenienie morfologii tychże tętnic w tzw. prezentacji B zatem odbicia ultradźwięków występują nie tylko w jednej płaszczyźnie, ale w kilku. USG dopplerowskie jest niezbędnym krokiem w kierunku zdiagnozowania problemów z nieprawidłowym ukrwieniem struktur mózgowych. Jest uzupełnieniem innych badań, w tym w szczególności USG tętnic kręgowych oraz szyjnych, a więc tych dochodzących do mózgu. Jak dokładnie wygląda takie badanie i na czym polega?

USG głowy badanie tętnic wewnątrzczaszkowych metodą TCCD

USG metodą dopplera pozwala na określenie kilku podstawowych właściwości przebiegu naczyń w mózgu. Badaniem sprawdza się m.in. kierunek oraz szybkość transportu krwi w naczyniach. Transcranial Color-Coded Duplexsonography (TCCD) pozwala na wykrycie nieprawidłowości i patologii w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych. Stosuje się je u pacjentów, u których np. powstało podejrzenie niedrożności tętnic po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Jest kolejnym krokiem po badaniu USG dopplerowskim tętnic szyjnych, w którym wykryto powstałe zwężenia w tymże odcinku. Ultrasonografia dopplerowska pozwala ocenić, czy nie doszło do zmniejszenia średnicy tętnic mózgowych, jakichkolwiek niedrożności, wad naczyniowych czy patologicznych. Generalnie rzecz biorąc badanie TCCD jest standardowym procesem diagnostycznym – nie należy się go bać, nie jest bolesne, ma na celu wykrycie ewentualnych problemów z ukrwieniem OUN (ośrodkowego układu nerwowego).

Kiedy i po co wykonuje się TCCD tętnic wewnątrzczaszkowych?

TCCD USG ma konkretne wskazania do zastosowania, to znaczy należy je wykonywać wówczas, gdy potrzeba jest ocena struktur wewnętrznych naczyń około mózgowych. Ultrasonograf obrazuje naczynia oczodołowe, co jest konieczne np. w przypadku przebytych urazów czaszkowych. TCCD stosuje się także w kontekście oceny nowotworów narządu wzroku. Jest to badanie wyjątkowo bezpieczne i nieingerujące szczególnie w wygodę pacjenta. Może być stosowane wielokrotnie i w razie potrzeby powtarzane. Brak jest danych o powikłaniach, które miałyby być przypisane jako następstwo wykonywania USG dopplerowskiego. Ewentualnie zgłaszane niedogodności dotyczą tymczasowego pogorszenia się komfortu widzenia. Oprócz oceniania tętnic ocznych, badanie obrazuje także: tętnice koła Willisa oraz tętnice kręgowe w mózgu. Jest przydatnym badaniem w sytuacjach, gdy pacjent z różnych powodów skarży się na intensywne bóle głowy.

Jak przebiega badanie tętnic TCCD?

USG tętnic domózgowych to diagnostyka, która nie wymaga wielkich przygotowań ze strony pacjenta. Pacjent kładzie się w pozycji leżącej na brzuchu. W szczególnych przypadkach, np. jeśli osoba badana nie jest w stanie przybrać odpowiedniej pozycji, pacjent może przyjąć pozycję boczną. Doppler tętnic domózgowych wykonuje się głowicą USG, a zatem pacjent może pozostać w ubraniu. Zaleca się jedynie zdjęcie naszyjników i łańcuszków. Cały proces oceny tętnic wewnątrzczaszkowych trwa od kwadransa, do maksymalnie 30 minut. Jednym z ośrodków wykonujących profesjonalne badania dopplerowskie jest centrum medyczne CMP. Wynik badania pacjent otrzymuje od razu, czyli tuż po zakończeniu oceny.

 

Nowakowska-Kotas, Ultrasonografia przezczaszkowa wspomagana kontrastem w niedokrwiennym udarze mózgu, Polski Przegląd Neurologiczny, 2013, tom 9, nr 1, s. 1-10.

Kozara, J. Wojczal, W. Michał-Nyka, Zastosowanie badań ultrasonograficznych w profilaktyce udaru mózgu, Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 4, s. 267–276.

Wojczal, Wykorzystanie badań ultrasonograficznych w praktyce neurologicznej, https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1305101.pdf.