Skip to main content
A- A A+

Badania profilaktyczne dla pracowników

20 lipca, 2022

Profilaktyka medyczna jest ważna w życiu każdego człowieka. Istnieją jednak sytuacje, w których stan zdrowia powinien być kontrolowany bardziej wnikliwie. Tak dzieje się w przypadku pracowników wykonujących pracę na określonym stanowisku. Zły stan zdrowia, związany m.in. z występowaniem stanów chorobowych, może być czynnikiem dyskwalifikującym w kontekście kontynuacji wykonywania zawodu. To na pracodawcy ciąży obowiązek kierowania zatrudnionych na różnego rodzaju badania lekarskie. Wyjaśniamy, czym są badania profilaktyczne pracowników i jaki jest ich zakres.

Badanie profilaktyczne pracownika

Badania w pracy są obowiązkowe. Pracodawca nie może dopuścić osoby nieposiadającej orzeczenia lekarskiego do wykonywania czynności w pracy. Pracodawca kieruje nowych i obecnych pracowników na różnego rodzaju badania. Zgodnie z zapisami obowiązującego kodeksu pracy, pracownik musi poddawać się:

  • badaniom wstępnym,
  • badaniom okresowym,
  • badaniom kontrolnym,
  • innym zaleconym badaniom.

Kontrola stanu zdrowia pracownika odbywa się zwykle w placówce medycznej, z którą pracodawca podpisał umowę. Specjalistą właściwym jest tu lekarz medycyny pracy, który wystawia oświadczenia o zdolności lub niezdolności do wykonywania pracy w określonych okolicznościach. Bierze się pod uwagę zagrożenia i ograniczenia, które występują w określonym zakładzie pracy. Przykładowo, osoba mająca bardzo dużą, niedającą się skorygować wadę wzroku, może nie zostać dopuszczona do realizowania prac precyzyjnych.

Badania profilaktyczne medycyna pracy - czego się spodziewać?

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników wykonuje się w celu zaświadczenia, że pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, lekarz medycyny pracy może wskazać na konieczność podjęcia leczenia. Wówczas kieruje przybyłą osobę do lekarza rodzinnego. Jeśli stan zdrowia pracownika nie dyskwalifikuje go z wykonywanej pracy, to osoba otrzymuje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie.

Wstępne badania profilaktyczne pracownika

Skierowanie na badania profilaktyczne pracownika jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Wyjątki, zgodnie z którymi pracownik im nie podlega, są wymienione w aktach prawnych, takich jak kodeks pracy. Szczególną formą są badania wstępne, które dotyczą każdej osoby przyjmowanej do nowej pracy. Podlegają im także młodzi pracownicy przenoszeni na inne stanowiska oraz osoby, które pracują w warunkach szkodliwych i uciążliwych. Zakres badań profilaktycznych jest zróżnicowany. Dokonuje się bowiem sprawdzenia stanu zdrowia dla konkretnego stanowiska. Na skierowaniu wyszczególnia się wszystkie informacje o potencjalnie szkodliwych czynnikach w miejscu pracy.

Kto ponosi koszty badań profilaktycznych pracowników?

Za obowiązkowe badania profilaktyczne płaci zawsze pracodawca. Wizyta u lekarza odbywa się zwykle w godzinach pracy, choć nie zawsze będzie to możliwe. Pracownik, który udał się do lekarza, by wykonywać badania profilaktyczne do pracy, nie może mieć obciętej pensji z tego powodu. Zgodnie z prawem zachowuje on prawo do wynagrodzenia, nawet jeśli opuścił w pracy kilka godzin. Gdzie warto realizować badania medycyny pracy? Wszystkie zalecane badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy umówisz i zrealizujesz korzystając z usług centrum medycznego CMP.

 

 

Ministerstwo Zdrowia, Rodzaje badań profilaktycznych, https://www.gov.pl/web/zdrowie/rodzaje-badan-profilaktycznych

 Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Ministerstwo Zdrowia, Wstępne badania lekarskie, https://www.gov.pl/web/zdrowie/wstepne-badania-lekarskie.

Kotowska, Badania profilaktyczne pracowników, https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/195755/32%20BHP%20BADANIA%20PROFILAKTYCZNE%20INTERNET.pdf, s. 1-12.

 


badania dla pracowników, badania profilaktyczne do prac, czym są badania prfilaktyczne dla pracowników, Kto ponosi koszty badań profilaktycznych pracowników, medycyna pracy, obowiązkowe badania profilaktyczne, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, profilaktyka medyczna, skierowanie na badanie prodilaktyczne dla pracowników, wstępne badania lekarskie pracowników, zakres badań profilaktycznych

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach