Testy prenatalne SANCO

Testy prenatalne SANCO

Czym jest Test Prenatalny SANCO?

Test Prenatalny SANCO jest genetycznym badaniem przesiewowym dla kobiet w ciąży. Test określa bardzo dokładnie ryzyko trisomii i innych, wybranych zaburzeń chromosomowych u płodu. Badanie jest bezpieczne dla matki i dziecka oraz bardzo czułe, wykrywa ponad 99% przypadków najczęstszych trisomii chromosomów. Badanie nie zastępuje diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcji), ale w większości przypadków pozwala jej uniknąć. Test SANCO można wykonać po ukończeniu 10 tygodnia ciąży.

Jak działa Test SANCO?

W czasie ciąży płodowy DNA, pochodzący głównie z komórek łożyska, krąży we krwi matki. Ten materiał jest zwykle reprezentatywny dla genomu płodu i może służyć do ocenienia ryzyka zaburzeń chromosomowych. Zasada działania Testu SANCO opiera się na pobraniu 10 ml krwi ciężarnej i analizie znajdującego się w niej DNA łożyskowego. Pacjentka może wykonać badanie o dogodnej porze dnia i niezależnie od spożywanych posiłków. Wyniki testu są dostępne po 6-10 dniach roboczych. Test SANCO jest badaniem przesiewowym: Czułość, swoistość i dokładność Testu SANCO są bardzo wysokie. Test SANCO jest jednak badaniem przesiewowym. Oznacza to, że nie wszystkie przypadki choroby u płodu będą wykryte w badaniu, a jeżeli Test SANCO wykaże wysokie ryzyko choroby, w celu postawienia ostatecznej diagnozy wymagane będzie przeprowadzenie badania inwazyjnego (preferencyjnie amniopunkcji).

Co może być ocenione w Teście SANCO?

Nieinwazyjne prenatalne badania genetyczne, do których należy Test SANCO, wykonuje się w celu wykluczenia obecności najczęstszych trisomii (dodatkowych kopii chromosomów 21, 18 i 13). Test SANCO jest badaniem o szerokim zakresie, całogenomowym, to znaczy, że mogą być w nich ocenione wszystkie chromosomy i ich różne wybrane nieprawidłowości.

Dowiedz się więcej – SANCO

-->