Solidarni z uchodźcami w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Solidarni z uchodźcami w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Począwszy od 14 marca Centrum Medyczne CMP jest obecne w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK.
Przez pierwszy tydzień punkt pomocy medycznej POZ CMP znajdował się w hali C Ptak Warsaw Expo, a od poniedziałku (21.03) funkcjonuje w oddzielnej, dedykowanej wyłącznie na cele medyczne, hali E.

W składzie naszego zespołu znajdują się lekarze POZ, pielęgniarki i recepcjonistki, oddelegowani do tymczasowego punktu medycznego z oddziałów CMP i LUP.
Punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18.
Dziennie przyjmowanych jest średnio około 30 pacjentów. Najczęstsze schorzenia, z jakimi zgłaszają się chorzy, to gorączki i wymioty, spowodowane np. rotawirusami. Zdarzają się również poważniejsze przypadki, np. zapalenia płuc lub też urazy mechaniczne, typu zerwana torebka stawowa.
Nasz personel służy uchodźcom wg swojej najlepszej wiedzy i dzielnie daje sobie radę z barierą, jaką niejednokrotnie stanowi język.

Na ręce Pracowników CMP, pracujących w ramach wolontariatu w Centrum Humanitarnym PTAK składamy wielkie podziękowania!

Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK stanowi największy w Europie punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od początku funkcjonowania przez Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK przewinęło się już ponad 50 000 uchodźców, w tej chwili wg szacunków przebywa w nim ok. 6 000 ludzi – w większości kobiet z małymi dziećmi.

#solidarnizukrainą

Ukraino, jesteśmy z Tobą!