Bezpłatna Szkoła Rodzenia w CMP – kurs online

Bezpłatna Szkoła Rodzenia w CMP – kurs online

Drodzy Rodzice, stacjonarne zajęcia CMP Szkoły Rodzenia zostały zawieszone ze względu na Wasze zdrowie i bezpieczeństwo i zalecenia #zostańwdomu.

Nie chcemy jednak zostawiać Was w tej sytuacji bez pomocy i z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy w Centrum Medycznym CMP Bezpłatną Szkołę Rodzenia ONLINE.

Serdecznie zapraszamy Was na bezpłatne zajęcia z położną Agnieszką Popławską Topor, która podczas spotkań video przekaże Wam wszystkie niezbędne informacje, tak jak działoby się to podczas spotkań stacjonarnych.


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH CMP SZKOŁY RODZENIA ONLINE?

Wszystkie Kobiety w ciąży, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • mają złożoną deklarację POZ w ramach NFZ w dowolnym oddziale CMP (kobiety od 21tc),
  • są zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy,
  • mają wykupiony Pakiet ciąża lub Moduł ciąża w CMP,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie m.st. Warszawy
  • mają zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w ośrodku pomocy społecznej, z którymi Urząd Miasta podpisał właściwą umowę.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS CMP SZKOŁY RODZENIA ONLINE?

Zapisy oraz szczegóły na temat kursu CMP Szkoły Rodzenia ONLINE znajdziecie na www.szkolarodzenia.cmp.med.pl.

Na kurs można także zapisać się za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50.


#zostańwdomu #cmpszkolarodzeniaonline #wtrosceowaszezdrowieibezpieczenstwo

-->